czwartek, 09 grudnia 2021 Imieniny: Wiesław, Leokadia

Jest budżet na 2021 rok

Radni Rady Miejskiej w środę 30 grudnia przyjęli budżet Gminy Skawina na 2021 rok. 18 radnych było za, a 3 wstrzymało się od głosu. Z planem wydatków na przyszły rok można zapoznać się tutaj.

Ustalono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 270 689 252 zł. Kwotę wydatków natomiast na 286 857 064 zł.

Jak czytamy w dokumencie, różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 167 812 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Z przyjętą przez radnych autopoprawką burmistrza, która przede wszystkim uwzględnia środku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można zapoznać się tutaj.

Źródło: UMiG