niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

„Jestem Polakiem i Europejczykiem”

W środę, 29 marca, w Przedszkolu Samorządowym w Wielkich Drogach – Oddział Facimiech odbył się Gminny konkurs wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej pt. „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Zadania wcale nie należały do najłatwiejszych i polegały m.in.: na ułożeniu flagi UE czy tytułu hymnu UE z rozsypanki literowej.

Edukacja europejska zajmuje obecnie znaczące miejsce w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zwłaszcza na poziomie grup starszych. Podróże z mapą po krajach europejskich, jakie odbywały przedszkolaki przez cały rok były bardzo interesującą formą pracy z dziećmi, które z wielkim zainteresowaniem i radością poznawały kulturę i tradycję innych krajów.

Uwieńczeniem dotychczasowej pracy oraz II etapu innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem i Europejczykiem – kształtowanie poczucia świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej przedszkolaków” realizowanej w przedszkolu był gminny konkurs wiedzy dla dzieci 5 i 6-letnich z gminy Skawina. Zmagania reprezentantów rozpoczął występ artystyczny przedszkolaków z Facimiecha pt. „Podróże po Europie”, przypominający najważniejsze informacje na temat omawianych krajów.  Następnie w szranki stanęli ze sobą reprezentanci dwuosobowych grup z następujących placówek:

  • Przedszkola Samorządowego w Borku Szlacheckim
  • Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie
  • Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie
  • Oddziału Przedszkolnego przy SP 1 w Skawinie
  • Oddziału Przedszkolnego w Ochodzy przy SP w Zelczynie
  • Przedszkola Samorządowego przy ZPO w Woli Radziszowskiej
  • Przedszkola w Wielkich Drogach
  • Oddziału Przedszkolnego w Facimiechu

Przedszkolaki dzielnie zmagały się ze wszystkimi zadaniami: najpierw rozwiązały zagadki dotyczące bajkowych bohaterów, dzięki czemu wybrały nazwę dla swojej grupy, a następnie poprawnie rozwiązały quiz wiedzy o Polsce, wybierając jedną z 3 odpowiedzi. Kolejne zadania wcale nie należały do najłatwiejszych i polegały m.in.: na ułożeniu flagi UE, tytuł hymnu UE z rozsypanki literowej, wykorzystując tarczę zegara, wskazaniu właściwego spośród wysłuchanych wcześniej hymnów 3 państw, ułożeniu puzzli oraz wskazaniu z jakiego kraju pochodzi dana ilustracja, ułożeniu z pociętych pasków dość skomplikowanej flagi Wielkiej Brytanii, a na koniec drużyny rysowały z czym kojarzy im się wylosowany kraj.  Przedszkolaki  poradziły sobie koncertowo ze wszystkimi zadaniami,  prezentując wysoki stopień wiedzy o krajach UE. Rywalizację zakończył  wspólnie  zatańczony francuski tzw. „Kaczy taniec”.

Nad przebiegiem konkursu czuwała  Alicja Bober – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu  oraz zaproszeni goście:  Teresa Dąbrowska –  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie,  Magdalena Szczypczyk –  przedstawicielka Rady Rodziców oraz  Elżbieta Stanek –  przedstawicielka Rady Sołeckiej. Na koniec dyrektor przedszkola wraz z organizatorką konkursu – Katarzyną Baran wręczyły dzieciom oraz ich opiekunom pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów. Gratulujemy wszystkim dzieciom dużej wiedzy, a ich opiekunom cudownych i mądrych wychowanków.

Źródło: PS Wielkie Drogi – Oddział Facimiech