środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Kampania Białych Serc w „Czwórce”

Już po raz trzeci SP 4 w Skawinie włączyła się w działania Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciw Narkotykom i Przemocy. W tym roku skupiliśmy się na kilku akcjach i spotkaniach, mających na celu uwrażliwienie uczniów na zło, jakie wyrządza przemoc oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych. 

W związku z kampanią w szkole zorganizowano „Szkolny dzień uśmiechu – dzień bez przemocy”. Uśmiechając się, mamy pozytywne myśli; mniej się złościmy. Za pozytywnymi myślami idą także dobre czyny, a o to właśnie chodzi w walce z przemocą – najlepszą na nią bronią – jest po prostu czynić dobrze. Za uśmiech w ten dzień można było dostać naklejkę – uśmiechniętą buźkę, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z uśmiechem w tle.

Nie zabrakło także poważniejszego akcentu – uczniowie zastanawiali się, jaką radę można dać sprawcy przemocy, aby więcej do niej nie dochodziło. Przemyśleli, co może i powinien zrobić świadek przemocy oraz w jaki sposób udzielić wsparcia ofierze przemocy. Swoje rozważania zapisywali na specjalnie do tego celu wywieszonych na korytarzu kartach.

Przemocy i narkotykom poświęcone także zostało spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej – Bogumiłą Wyrobą. Strażniczka poprowadziła zajęcia z uczniami pod kątem właściwej reakcji w różnego rodzaju przypadku zaczepki ze strony nieznajomej osoby. Zostali uwrażliwieni, by nigdy nic nie przyjmować od obcych, nie wdawać się w rozmowy oraz umieć odmówić na zaproszenie celem spotkania. Ufamy, iż pomoże im to uniknąć sytuacji, kiedy mogliby stać się ofiarami przemocy lub też przyjąć niebezpieczną substancję.

Wśród starszych uczniów zostały przeprowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego 90 – minutowe warsztaty podczas których uczniowie nabywali wiedzę oraz umiejętności rozpoznawania, reagowania, szukania i niesienia pomocy w przypadku przemocy wśród rówieśników.

Bardzo ważnym elementem działań w XIII Kampanii Białych Serc było pieczenie i rozprowadzanie ciasteczek – wykonane przez uczniów Szklonej Rady Wolontariatu. Część pieczenia i ozdabiania odbywała się w szkole, co uczyniło z tego świetną zabawę i zintegrowało grupę wolontaryjną. Sprzedaż ciasteczek również dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń a zebraną kwotę – 300 zł – wpłacono na konto Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Nasi uczniowie co roku starają się pamiętać o chorych dzieciach. Także bardzo ważnym i kluczowym momentem akcji było uczestnictwo w Marszu Białych Serc. Uczniowie, reprezentujący każda klasę, wraz z przygotowanymi transparentami, których hasła wzywały do nieużywania narkotyków i wystrzegania się przemocy, udali się – niestety ze względu na warunki pogodowe – w niedługą trasę w okolice szkoły.Potwierdzili tym samym, iż rozumieją szkodliwość substancji psychoaktywnych i przemocy.

Podsumowując – XIII Kampania Białych Serc w Szkole Podstawowej nr 4, przebiegła pod hasłem  walki z przemocą i narkotykami.  Charakterystyczne w walce z przemocą jest kreowanie właściwej postawy – od wiedzy, poprzez dokonywanie właściwych wyborów, wystrzeganie się zagrożeń, aż po pozytywne ukierunkowanie od uśmiechu począwszy a na pomocy potrzebującym skończywszy. Mamy nadzieję, iż działania przyniosą oczekiwane efekty. Opiekunami Rady Wolontariatu są nauczycielki SP4 w Skawinie: Renata Mlostek oraz Dorota Guca.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 4