czwartek, 06 października 2022 Imieniny: Artur, Brunon

Karać za niewłaściwe palenie w piecu?

Już niewielu jest mieszkańców, którzy uważają, że dbałość o czyste powietrze i ochrona przed smogiem to temat nieistotny. Wciąż jednak trwa spór, jak i czy karać tych, którzy nie przestrzegają narzuconych norm. 

Przypomnijmy, 9 października na terenie całej gminy Skawina rozpoczęły się regularne kontrole palenisk domowych prowadzone przez straż miejską wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Strategii oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie. Kontrola domowych kotłowni ma ujawnić, jakiego rodzaju opałów używają mieszkańcy, a także jakie posiadają kotły lub piece.

Tylko w grudniu strażnicy miejscy przeprowadzili 20 kontroli na wniosek mieszkańców. W dwóch przypadkach stwierdzono spalanie płyt wiórowych i starych mebli. W trzech – pobrano próbkę popiołu. W innych nie stwierdzono nieprawidłowości. Jakie są efekty tej kontroli? Nałożono dwa mandaty karne. Jeden na kwotę 100, a drugi – 500 zł. Poza Skawiną przeprowadzono dwie kontrole, które nie wykazały niewłaściwego spalania.

Kolejne kontrole, tym razem planowane, również nie wykazały nieprawidłowości, choć w siedmiu przypadkach pobrano próby popiołu. Na terenie miasta takich kontroli było 29, natomiast w Rzozowie i Radziszowie – łącznie 24.

Czy powinno się karać za niespełnianie norm podczas palenia w domowych kotłowniach? – Smog unoszący się w powietrzu to jeden z największych problemów XXI wieku. Od tego, czy uda nam się go skutecznie zwalczać, zależy stan zdrowia naszego i naszych dzieci. Uważam, że straż miejska powinna karać za niespełnianie norm przez mieszkańców podczas ogrzewania domów. Dura lex sed lex. Oczywiście osobom najuboższym należy zapewnić dostęp do opału odpowiedniej jakości. Myślę że w tym miejscu należy apelować do władz o stworzenie programu rządowego realizującego to zadanie niezależnie od dotychczasowej pomocy GOPS. Aby zmieniać świat należy zacząć od siebie – podkreśla Łukasz Krupa, radny Rady Powiatu w Krakowie.