czwartek, 21 października 2021 Imieniny: Urszula, Hilaria

Komitet Rewitalizacji dla gminy powołany

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ma zaszczyt poinformować, iż nastąpiło powołanie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina. Nabór na członków Komitetu był prowadzony w dniach od 10 do 30 czerwca 2016 roku, czego efektem jest wyłonienie składu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina.

Co to jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/256/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – stanowiący Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina.

W wyniku przeprowadzonego naboru, co jest potwierdzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 141.2016 z 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania na członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina, następujące osoby zostały powołane:

 1. Pan Tomasz Bugajski
 2. Pan Marek Marzec
 3. Pan Tomasz Stawowy
 4. Pani Małgorzata Spyrka
 5. Pan Łukasz Samborski
 6. Pan Antoni Bylica
 7. Pani Grażyna Koń
 8. Pan Karol Kościelny
 9. Pan Łukasz Martyna
 10. Pan Janusz Pijocha
 11. Pani Krystyna Ćwierz-Szczurek
 12. Pani Zdzisława Bała
 13. Pani Mira Ostrogórska
 14. Pan Sergiusz Romański
 15. Pan Piotr Lasota
 16. Pan Józef Niechaj
 17. Pan Daniel Wrzoszczyk
 18. Pan Tadeusz Kmieć
 19. Pan Tomasz Jeleński
 20. Pani Janina Rączka
 21. Pani Grażyna Kałwa
 22. Pani Anna Pyzik
 23. Pani Joanna Dudek
 24. Pan Józef Tomczak
 25. Pani Ewa Byrska
 26. Pan Grzegorz Lelek
 27. Pan Franciszek Czekaj
 28. Pan Grzegorz Klimas
 29. Pan Mirosław Śliwa
 30. Pan Grzegorz Knapik
 31. Pani Małgorzata Łukasik
 32. Pani Bogusława Szczurek
 33. Pani Marta Wojtanowska
 34. Pani Magdalena Zgrzywa
 35. Pan Mirosław Bednarczyk
 36. Pan Krzysztof Jaskuła
 37. Pan Eugeniusz Zając
 38. Pan Antoni Sapała
 39. Pan Marek Fugiel
 40. Pan Józef Konarski
 41. Pani Elżbieta Gutierrez

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 21 lipca 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Źródło: UMiG