czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Konkurs dla pracodawców

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016”, który ma pokazać najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.

W konkursie wyodrębniono następujące kategorie uczestników:

 • I kategoria: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników;
 • II kategoria: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników;
 • III kategoria: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2016 r.

Ocena działań realizowanych przez podmioty zgłoszone do konkursu dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

 1. Zatrudnienie i organizacja pracy
 2. Organizacja opieki nad dziećmi pracownika
 3. Materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich
 4. Zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników
 5. Inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2016 r.:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
 • oraz w wersji papierowej na adres:
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do 30 listopada 2016 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy): KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: ROPS w Krakowie