niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Konsultacje społeczne ws. PWS

Trwają konsultacje społeczne projektu Programu walki ze smogiem (PWS) w Gminie Skawina przygotowanego przez Skawiński Alarm Smogowy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa poprzez zgłaszanie uwag.

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu walki ze smogiem (PWS) w Gminie Skawina.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 7.04.2017 r. do 28.04.2017 r.:

– w formie elektronicznej – poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który będzie do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.gminaskawina.pl, zakładka „konsultacje społeczne” pod informacją w sprawie rozpoczęcia niniejszych konsultacji społecznych na stronie UMiG), który należy przesłać na adres mailowy: ekodoradca@gminaskawina.pl;

– w formie pisemnej – poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny do odebrania w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), który należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14;

Wszystkie materiały podlegające konsultacjom można pobrać TUTAJ.

Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów osiedli, Rad sołeckich, Rady Przedsiębiorczości, Skawińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów Gminy Skawina do udziału w konsultacjach. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Programu walki ze smogiem (PWS) w Gminie Skawina, który odpowie na Państwa oczekiwania.

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Szulada
ekodoradca Gminy Skawina
e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl
tel.: 12 2770 167

Informacja na profilu facebookowym Skawińskiego Alarmu Smogowego

Źródło: UMiG/SAS