niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Kontrolowali domowe kotłownie. Są wyniki

Od 9 października 2017 r. na terenie całej gminy Skawina rozpoczęły się regularne kontrole palenisk domowych prowadzone przez Straż Miejską wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Strategii oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie.

Na terenie miasta kontrole przeprowadzane są przez Straż Miejską, natomiast na terenach wiejskich przez Straż Miejską wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Strategii oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie.

Kontrola domowych kotłowni ma na celu nie tylko sprawdzenie jakiego rodzaju opału mieszkańcy używają, a także jaki posiada kocioł/piec. Mieszkańcy otrzymali dodatkowe materiały informacyjne dotyczące wprowadzonej „uchwały antysmogowej”. Od 1 lipca 2017 r. nie wolno palić flotem i mułem, a do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie stare piece i kotły, które nie posiadają podajnika. Koniec 2026 r. to ostateczny termin wymiany wszystkich pozostałych kotłów, które nie spełniają warunków ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.
Wyniki kontroli za listopad:

Kontrole przeprowadzone na wniosek mieszkańców: Straż Miejska przeprowadziła 28 kontroli, w wyniku których w jednym przypadku stwierdzono spalanie płyt wiórowych – nałożono mandat karny, w pozostałych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole planowane na terenie miasta: Straż Miejska przeprowadziła 73 kontrole, w wyniku których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

Kontrole planowane na terenie gminy: przeprowadzono łącznie 31 kontroli w Sołectwach: Grabie, Radziszów, Wielkie Drogi. W wyniku powyższych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Wyniki kontroli za październik: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: UMiG