piątek, 24 września 2021 Imieniny: Gerard, Teodor

Liceum współpracuje z UR

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z nauczycielami i uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, przystąpili do realizacji projektu „Bezprzewodowa łączność Wi-Fi – poznajemy, badamy, wykorzystujemy”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Możliwość wykorzystania łączności typu Wi-Fi do szybkiego i bezpiecznego przesyłu danych sprawiła, że praktycznie wszystkie urządzenia elektroniczne wyposażone są w porty do wysyłania i odbioru tego typu sygnału (komputery, telefony komórkowe, drukarki, skanery, telewizory). Technologia ta działa w oparciu o emisję pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 2400 do 2485 MHz lub 4915 do 5825 MHz. Jak wiadomo emisja pola elektromagnetycznego nie jest obojętna dla organizmów żywych.

Projekt realizowany był w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r. pn. „Naukowe inspiracje – ciekawe i kreatywne” w ramach współpracy z działającym przy Liceum Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Przekazana poprzez cykl wykładów oraz warsztatów wiedza na temat bezprzewodowej łączności typu Wi-Fi pozwoliła na uzmysłowienie uczniom, zagrożeń wynikających ze stosowania tej technologii. W trakcie realizacji projektu uczniowie wzięli udział w eksperymencie w ramach którego badali wpływ bezprzewodowej łączności typu Wi-Fi na hormony stresu oraz obraz krwi.

Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy uzyskali dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych emitowanych przez routery Wi-Fi, ale również zdobyli umiejętność do samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez zadawanie pytań, stawianie hipotez i poszukiwania na nie odpowiedzi.

Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie