czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Mateusz Morawiecki w Rzozowie

14 października, premier Mateusz Morawiecki wraz z Piotrem Woźnym wiceprezesem NFOŚiGW w obecności zastępców burmistrza Norberta Rzepisko i Tomasza Ożoga uroczyście zainaugurował rozpoczęcie fazy inwestycyjnej programu termomodernizacji budynków w ramach projektu pn. „Laboratorium Skawina”.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Rzozowie związana była z inauguracją pilotażowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Laboratorium Skawina” oraz drugiego, rządowego programu pn. „Czyste powietrze”, o którym więcej piszemy tutaj.

 To jeden z naszych najważniejszych programów, bo chcemy, by Polacy mieli czyste powietrze – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Do Rzozowa wraz z premierem przyjechał również Piotr Woźny, obecnie wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspominał o początkach współpracy z Tomaszem Ożogiem. Przypomniał, jak 9 miesięcy temu spotkał się po raz pierwszy z wiceburmistrzem Skawiny i przedstawicielami Skawińskiego Alarmu Smogowego, którzy dopingowali władze do działania. Powstało tzw. Laboratorium Skawina pilotażowy program pomocy mieszkańcom w docieplaniu domów i wymianie pieców.

 Realizując program wymiany pieców, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że są sytuacje w których nie wymiana pieca jest problemem, ale stan energetyczny budynku, a w konsekwencji wysokość rachunków za nowe źródło ciepła – mówi Tomasz Ożóg. – Mieszkańcy często obawiali się zmiany pieca na nowoczesny, zgodny z uchwałą antysmogową, bojąc się radykalnego wzrostu rachunków. Powodem tych obaw był i jest przede wszystkim stan budynku, czyli brak docieplenia, stare okna i drzwi, źle zaizolowany strych czy piwnice. Koszty takiej termomodernizacji są znaczne i sięgają nawet 50-80 tys. – dodaje drugi zastępca burmistrza.

Przy ogromnym wsparciu Skawińskiego i Polskiego Alarmu Smogowego, a w szczególności Andrzeja Guły apelowaliśmy do rządu o pomoc w rozwiązaniu tego bardzo istotnego problemu. Dużą pomoc i zrozumienie otrzymaliśmy od Minister Jadwigi Emilewicz i ówczesnego Wicepremira Mateusza Morawickeigo, a następnie już bezpośrednio od Premiera i powołanego Pełnomocnika Piotra Woźnego. To dzięki determinacji Ministra Woźnego uruchomiliśmy pilotażowy program w Skawinie, a jednocześnie zostały przygotowane zmiany legislacyjne, które pozwolą na realizację programu na szeroką skalę już w 2019 r. Szacujemy, że w samej gminie Skawina pomoc w kolejnych latach uzyska ok 1000 rodzin.

W ramach Projektu „Laboratorium Skawina” został opracowany regulamin pomocy oraz kryteria wyboru, określające kto może skorzystać z dotacji. Kryteria dochodowe (nie więcej niż 200% kryterium dochodowego na członka rodziny) zostały powiązane z kryteriami społecznymi, takimi jak wielodzietność, wielopokoleniowość, niepełnosprawność, wiek emerytalny. Spełnienie ww. kryteriów weryfikuje ośrodek pomocy społecznej na podstawie posiadanych dokumentów oraz wizyty na miejscu, u potencjalnego beneficjenta. Kwalifikację wnioskodawców poprzedzały wizyty audytora i pracownika socjalnego na miejscu. Audytor sprawdzał stan budynku i określał niezbędne prace konieczne do podniesienia efektywności energetycznej, zaś pracownik socjalny sprawdzał czy spełnienie kryteriów społecznych. W regulaminie określiliśmy też maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 75 tys. W ramach przeprowadzonego w sierpniu naboru wpłynęły 134 wnioski, najwięcej wniosków spełniło kryterium rodzina wielopokoleniowa oraz kryterium wnioskodawca lub członek rodziny jest osobą niepełnosprawną. Obecnie trwa faza inwestycyjna tzn. rozpoczęliśmy docieplanie budynków, pierwsze dwa domy jeden w Rzozowie, drugi w Krzęcinie realizuje firma KA-BUD, która wygrała postępowanie przetargowe.

Termomodernizacja budynków w ramach programu pn. „Czyste powietrze”

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Program będzie realizowany przez 12 lat (w latach 2018-2029) , z czego przez 10 będzie można składać wnioski. Przewiduje dofinansowanie m.in. na:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
– zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory w ramach programu Czyste Powietrze złożono od 19 września br. ponad 5200 wniosków (stan na 11.10.2018 r.).

Źródło: UMiG