sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Młodzi bajki pisali…

We wtorek, 28 lutego, został rozstrzygnięty konkurs Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteki Pedagogicznej na bajkę profilaktyczną „Młodzi dzieciom bajki piszą”, adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Celami konkursu było propagowanie treści profilaktycznych i czytelnictwa w środowisku lokalnym, popularyzacja działalności biblioteki i instytucji propagujących profilaktykę oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem uczestnictwa było napisanie bajki profilaktycznej o dowolnej tematyce, ale zgodnej z kryteriami jej budowy. W konkursie w efekcie udział wzięli uczniowie dwóch skawińskich gimnazjów – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich i Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie oraz wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach.

Powołane do oceny jury, w składzie: biblioterapeuta, logopedka i autorka bajek terapeutycznych, nauczycielka języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz przy ocenie 23 tekstów, które wpłynęły na konkurs wzięło pod uwagę: zgodność tekstu z celami i kryteriami bajki profilaktycznej, poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną, oryginalność pomysłu i samodzielność przy pisaniu bajki. Jury odrzuciło przy ocenie teksty, które nie były bajkami, a opowiadaniami, bądź nie spełniały kryteriów bajki profilaktycznej, ponieważ brak tam było wyraźnie zarysowanego problemu lub było ich zbyt wiele, a także nie dość wyraźnie wyrażone zostały emocje towarzyszące bohaterom.

W wyniku długich konsultacji wyłoniono laureatów konkursu, nagradzając następujących uczniów:

  • Łukasza Medyka z Gimnazjum nr 1 w Skawinie za zajęcie I miejsca
  • Gabrielę Kucharczyk z Gimnazjum nr 1 w Skawinie za zajęcie II miejsca
  • Eryka Remańskiego z Gimnazjum w Radziszowie za zajęcie III miejsca.

Jury postanowiło również wyróżnić pracę Roberta Jeziornego ucznia Gimnazjum Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych z Wielkich Dróg.

Większość bajek poruszało bardzo ważne problemy: samoakceptacja, marzenia, rozbita rodzina, przyjaźń, tolerancja – problemów ważnych, z którymi zmagają się często młodzi ludzie w tym wieku.

Nagrody do konkursu zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. Dla laureata pierwszego miejsca organizatorzy przygotowali dodatkową niespodziankę – bajka Łukasza Medyka ukaże się w specjalistycznym czasopiśmie ogólnopolskim „Biblioterapeuta”. Każdy z uczestników konkursu otrzymał zbiór opowiadań terapeutycznych „Nastolatkiem być…”, który został wydany w 2016 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie / UMiG