sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

„Młodzi dzieciom bajki piszą”

„Mój nastolatek mnie potrzebuje” czyli warsztaty biblioterapeutyczne dla rodziców

8 czerwca w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyły się warsztaty dla rodziców nastolatków, zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie i Urząd Miasta poprzez Centrum Wspierania Rodziny. Warsztaty poświęcone były głównie konfliktom z dziećmi i stały się okazją do promocji opowiadań terapeutycznych „Nastolatkiem być”, wydanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny, Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie i Wydawnictwo Promo. Bardzo zaangażowana grupa 7 mam próbowała ustosunkować się do problemu relacji ze swoimi dziećmi, spoglądając na nie, dzięki lekturze jednego z opowiadań również z pozycji swojego nastolatka. Zajęcia prowadziła Lidia Ippoldt, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie i zarazem wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

 

Bajka profilaktyczna króluje w Skawinie

8 czerwca roku został rozstrzygnięty konkurs Urzędu Miasta i Gminy poprzez Centrum Wspierania Rodziny oraz Biblioteki Pedagogicznej na bajkę profilaktyczną „Młodzi dzieciom bajki piszą”. Adresowany był on do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Do wyżej wymienionych typów szkół zostało skierowane zaproszenie wraz z kryteriami, które teksty powinny spełniać.

Celami  konkursu było propagowanie treści profilaktycznych i czytelnictwa w środowisku lokalnym, popularyzacja działalności biblioteki i instytucji propagujących profilaktykę oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczący się w gminie Skawina. Warunkiem uczestnictwa było napisanie bajki profilaktycznej o dowolnej tematyce, ale zgodnej z kryteriami jej budowy. W konkursie w efekcie udział wzięli uczniowie klas I-III dwóch skawińskich gimnazjów – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich i Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej.

Powołane do oceny jury, w składzie: biblioterapeuta, autorka bajek terapeutycznych, nauczycielka języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz przy ocenie 19 tekstów, które wpłynęły na konkurs wzięło pod uwagę: zgodność tekstu z celami i kryteriami bajki profilaktycznej, poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną, oryginalność pomysłu i samodzielność przy pisaniu bajki. Jury odrzuciło przy ocenie teksty, które nie były bajkami, a opowiadaniami, bądź nie spełniały kryteriów bajki profilaktycznej ponieważ brak tam było wyraźnie zarysowanego problemu lub było ich zbyt wiele, a także nie dość wyraźnie wyrażone zostały emocje towarzyszące bohaterom.
W wyniku długich konsultacji wyłoniono trzy laureatki konkursu, nagradzając:

I miejscem – Aleksandrę Odzimek, autorkę bajki „Starszy brat”, uczennicę klasy IIIf Gimnazjum nr 1 w Skawinie

II miejscem – Gabrielę Kucharczyk, autorkę bajki „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”, uczennicę klasy IIb Gimnazjum nr 1 w Skawinie

III miejscem – Julię Zezulę, autorkę „Bajki o małych misiach”, uczennicę klasy Ii Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Większość bajek poruszało bardzo ważne problemy: relacji z rówieśnikami, przyjaźni, stosunków domowych, problemów ważnych, z którymi zmagają się często młodzi ludzie w tym wieku.

Nagrody do  konkursu zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

Dla laureatki pierwszego miejsca organizatorzy przygotowali dodatkową niespodziankę – bajka Aleksandry Odzimek ukaże się w specjalistycznym czasopiśmie ogólnopolskim „Biblioterapeuta”.

Gratulujemy!

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna