niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Most obok sanatorium w Radziszowie otwarty

21 grudnia odbył się odbiór obiektu mostowego budowanego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina. Przed przystąpieniem do budowy konieczna była rozbiórka istniejącego mostu. Mamy nadzieję, że długie lata będzie służył nam wszystkim.

Przedmiotem zamówienia była budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina z rozbiórką istniejącego mostu.

Zakres robót obejmował:
– rozbiórkę istniejącego mostu usytuowanego w km 1+026 drogi powiatowej nr 1940K oraz w km 0+303 potoku Głogoczówka;
– budowę nowego mostu drogowego w km 1+026 drogi powiatowej nr 1940K oraz w km 0+303 potoku Głogoczowka – w miejscu obiektu przeznaczonego do wyburzenia;
– przebudowę dojazdów do mostu, która obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1940K od km 0+974.69 do km 1+002.75 oraz odcinek drogi powiatowej nr 1940K od km 1+049.25 do km 1+098.35;
– przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia obejmującą rozbiórkę odcinka podwieszonego do konstrukcji istniejącego mostu oraz wykonanie przejścia po dnem potoku Głogoczówka powyżej projektowanej przeprawy mostowej, w km 0+313.

Źródło: UMiG, fot. Józef Niechaj