poniedziałek, 15 kwietnia 2024 Imieniny: Ludwina, Wacława

Nałożyli 101 mandatów, zatrzymali 22 dowody

16 października br. policjanci WRD KPP w Krakowie, w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeprowadzili wzmożone działania pn. „Prędkość”.

Kontrole drogowe miały na celu zweryfikowanie przestrzegania przez kierujących obowiązujących przepisów, a w szczególności zwalczanie i eliminowanie z ruchu piratów drogowych.

O potrzebie kontynuowania przez mundurowych podobnych akcji świadczą policyjne statystyki, z których jednoznacznie wynika, że nadmierna prędkość nadal pozostaje główną przyczyną wypadków. Kierujący zdają się jednak o tym fakcie zapominać, co potwierdziły również wyniki przeprowadzonych wczoraj policyjnych działań. Wskutek kontroli 135 pojazdów, mundurowi ukarali mandatami aż 101 kierujących, w tym 61 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Ponadto policjanci zatrzymali 22 dowody rejestracyjne.

Przypominamy kierowcom, iż szarżowanie na drodze jest nie tylko niebezpieczne, ale także kosztowne, gdyż zgodnie z tzw. „taryfikatorem”, kwoty mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wynoszą:

do 10 km/h – do 50 zł,

o 11-20 km/h – od 50 do 100 zł (2 punkty),

o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł (4 punkty),

o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł (6 punktów),

o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł (8 punktów),

o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł (10 punktów).

Ponadto wsiadając „za kierownicę” należy pamiętać, że:

– przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;

– jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;

– natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami.

Dodajmy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego, nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: KPP