czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Niepokojący komunikat SAS

Skawiński Alarm Smogowy wysłał niepokojący komunikat. Przedstawiamy jego treść.

Chemiczny fetor emitowany z zakładów przemysłowych na terenie Skawiny, na który od lat skarżą się mieszkańcy, został przebadany. Zawarte w analizie wyników substancje są bardzo niebezpieczne dla zdrowia!

Link do oficjalnej opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:
https://drive.google.com/open?id=1WoFXb3F3VpZDiejNDL1MSEuXzyuXQpMI

W trakcie zainicjowanych przez nas badań, analiza chromatograficzna pobranych próbek powietrza wokół uciążliwych zakładów, wykazała występowanie następujących substancji niebezpiecznych dla zdrowia (z prawdopodobieństwem ponad 90%);

– BENZEN i jego pochodne
– heksaclorobutadien – ujęta w „Konwencji sztokholmskiej” substancja wysoce szkodliwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska
– naftalen
– alifatyczne i aromatyczne aldehydy
– kwasy i estry

Link do pełnej listy substancji, pełnych wyników analizy powietrza oraz sprawozdań pomiarowych, znajdziecie Państwo tutaj;
https://drive.google.com/drive/folders/1fEs3O2No8rNnqKKgHOXnvFgmfIoWd_ES

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (apeluje w załączonej przez nas opinii) do wszystkich zainteresowanych stron o zorganizowanie roboczego spotkania w celu przyjęcia harmonogramu, będącego podstawą do opracowania programu naprawczego, który konsekwentnie należy zacząć wdrażać.

Ponadto stwierdza, że biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie wysokotemperaturowych procesów uwalnia się do powietrza szeroka gama związków chemicznych, wskazane jest przeanalizowanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie zasadności zobowiązania do wykonania przeglądu ekologicznego instalacji, dla których wydano wcześniej stosowne uregulowania formalno-prawne.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (informuje w załączonej przez nas opinii), że nie ma środków na oznaczanie nienormowanych (w posiadanych przez zakłady pozwoleniach) substancji w powietrzu. Tym niemniej stwierdza, że kierownictwa obu zakładów wymienionych w opinii Inspektoratu, tj. Valeo oraz Vesuvius, są świadome zaistniałej sytuacji i deklarują hermetyzację procesów technologicznych.

Skawiński Alarm Smogowy podejmie w nadchodzących dniach wszelkie możliwe działania dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców Skawiny i wymuszenia natychmiastowej hermetyzacji procesów technologicznych na uciążliwych zakładach.

Źródło: SAS, fot. zdjęcie ilustracyjne