sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Nowe inwestycje komunikacyjne

Na terenie gminy powoli dobiega końca cały szereg inwestycji związanych z przygotowaniami do uruchomienia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pojawią się nowe stacje, parkingi Park&Ride, przejścia podziemne i kładka. Dzięki temu korzystanie z kolei będzie wygodniejsze.

Od trzech lat trwają prace nad inwestycjami, które mają ułatwić mieszkańcom dostęp do kolei. We współpracy finansowej gminy z PKP PLK, poza przebudową stacji Skawina, powstają także dwa przejścia podziemne. Oba tunele pojawią się przy Skawińskim Centrum Komunikacyjnym i połączą ten główny punkt przesiadkowy (dworzec, pętla autobusowa, parking Park&Ride) z ul. Torową oraz Tyniecką. Dzięki temu pasażerowie z północnej części miasta będą mieli nie tylko łatwe dojście na pociąg, ale też szybciej dostaną się do biblioteki, muzeum, szpitala oraz na rynek. Tunele zostaną połączone z całą siecią ciągów pieszo-rowerowych, które ułatwią swobodne przemieszczanie się po mieście Skawina i Radziszowie.

Trwa budowa nowego przystanku Skawina Jagielnia. Nad torami kolejowymi powstanie kładka łącząca os. Rzepnik z ul. Jagielnia. Będzie ona wyposażona w windę dla osób niepełnosprawnych. Od strony os. Rzepnik zostanie wybudowany też parking Park&Ride. Cały obszar będzie połączony za pomocą ciągu pieszo-rowerowego od ul. Korabnickiej.

Zostanie przebudowana także stacja kolejowa Skawina Zachodnia. Nastąpi tutaj przesunięcie przystanku bliżej osiedla Awaryjnego, powstaną nowoczesne perony, dojścia, parking Park&Ride, pętla autobusowa oraz wiata rowerowa. Zostanie też zmodernizowana stacja Podbory Skawińskie. Pojawią się tutaj nowe perony oraz przejście podziemne.

PKP PLK wybudowało przystanek Radziszów Centrum, obok którego Skawina planuje stworzyć parking Park&Ride razem z bezpiecznym dojściem i wiatą rowerową. W grudniu 2019 gmina podpisała porozumienie z PKP PLK, na mocy którego powstaną dwa nowe przystanki: Rzozów Centrum oraz Wola Radziszowska Lipki. W przyszłości pojawią się nowe drogi dojazdowe do nich i parkingi. Nowe bądź przebudowywane przystanki kolejowe, a także tunele i dojścia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Te inwestycje to kolejne kroki przygotowujące Skawinę do uruchomienia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dzięki dobrej współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez naszą gminę nie tylko zaczną regularnie jeździć pociągi, ale też mieszkańcy będą mieli wiele możliwości, by wygodnie dostać się na stacje – pieszo, rowerem, autobusem czy samochodem.

Źródło: UMiG