czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Nowe miejsce dla mieszkańców Grabia

Miejsce starego, zużytego placu zabaw w Grabiu zastąpił teren rekreacyjny dla dzieci i ich rodziców. Nowe urządzenia, ławki, zieleń i siłownia „pod chmurką” mają sprawić, że teren przy świetlicy wiejskiej na nowo ożyje.

W ramach rewitalizacji terenów wiejskich nie mogło zabraknąć gruntownej rozbudowy placu zabaw w Grabiu. Dla najmłodszych mieszkańców sołectwa przygotowano urządzenia do zabawy i rozrywki. Ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnie, zjazd linowy i tor przeszkód – to wyposażenie placu zabaw w Grabiu.

Nawierzchnia placu zabaw jest miękka i wodoprzepuszczalna, co oznacza, że teren w trakcie intensywnych opadów deszczu nie zostanie zalany. Na miejscu znajdują się także kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zadbano także o zieleń. Posadzono trawę, krzewy oraz drzewka.

Obok placu zabaw znajduje się siłownia „pod chmurką”, a na uboczu pojawiły się ławki ze stolikiem. Dzięki temu teren przy świetlicy wiejskiej stanie się także miejscem do spotkań towarzyskich.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”.

Źródło: UMiG