niedziela, 25 lipca 2021 Imieniny: Walentyna, Krzysztof

Nowy Honorowy Obywatel Skawiny

14 listopada, podczas uroczystej XLIX zwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Skawinie, w Pałacyku „Sokół”, tytuł Honorowego Obywatele Skawiny, pośmiertnie został przyznany Andrzejowi Tutajewskiemu, wieloletniemu prezesowi Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Zapraszamy na relację i do galerii zdjęć.

Oprawa muzyczna sesji w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, wprawiła zebranych gości w nastój wspomnień. Choć był to czas trudny dla Rodziny, bo ból po stracie ukochanego męża i taty nadal jest mocny, takie chwile pokazują jak ważne jest byśmy żyli nie tylko dla siebie ale też dla innych.

Laudację wygłosiła Urszula Woźniak, członek Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej:

Andrzej Tutajewski – od dziś na trwałe został wpisany do historii Skawiny, choć nie był jej mieszkańcem. Nasz kolega śp. Andrzej został obdarowany wieloma talentami. Dziś chcemy naszą uwagę skupić na jednym; na talencie SPOŁECZNIKA. Wielu z nas nie chce uwierzyć, że jeden człowiek, może tak wiele i bezinteresownie, dokonać dla innych.

Po pierwsze, posiadał zdolności integrowania środowiska przedsiębiorców. Zdawał sobie sprawę z tego, że skupiając ich w jednym, lokalnym stowarzyszeniu, stworzy silną reprezentację przedsiębiorców do kontaktów z urzędami wszystkich szczebli, począwszy od lokalnego samorządu, aż po samorząd Małopolski i dalej z Urzędem Pracy czy organizacjami zarządzającymi unijnymi środkami wspierającymi działalność inwestycyjną czy innowacyjną przedsiębiorców. Tak powstała Podkrakowska Izba Gospodarcza.

Był świadom, że integracja środowiska przedsiębiorców to również utworzenie szerszego kręgu przedsiębiorców. I tak doszło do powstania Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, skupiającego inne lokalne Izby czy organizacje branżowe, jak rzemieślnicy czy kupcy. Poza funkcją reprezentanta przedsiębiorców, w ramach MPOG i na zewnątrz, mają miejsce tzw. Karczmy Piwne o charakterze integracyjnym dla członków MPOG i ich rodzin, na których Organizator może zaprezentować swoje osiągnięcia.

Formą integracji środowiska przedsiębiorców są zainicjowane przez śp. Andrzeja Tutajewskiego, coroczne Spotkania Opłatkowe przedsiębiorców. Biorą w nich udział, nie tylko przedsiębiorcy, ale również zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu krakowskiego i samorządu miasta i gminy Skawina. Co roku zapraszani są duchowni. Podczas tych spotkań, błogosławili nam: dziś kardynał Kazimierz Nycz, kapelan Wojska Polskiego bp. Józef Guzdek a ostatnio bp. Damian Muskus.

Działaniami o charakterze integracyjnymi były, również z inicjatywy śp. Andrzeja:

– Pożegnania Lata – imprezy plenerowe, organizowane przez Podkrakowską Izbę Gospodarczą, na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skawina.
– Bezpłatna gazetka PIG, pt. Nasz Czas i okresowo Kontrast, gdzie był członkiem Rady Redakcji, i gdzie pisał słowo wstępne
– Forum Przedsiębiorców, ukazujące się w czwartkowym wydaniu Dziennika Polskiego, którego, wspólnie z red. Bartusiem, był pomysłodawcą.
– Statuetka Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

Po drugie, potrafił dostrzec potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki temu zainicjował i zmobilizował przedsiębiorców, a także inne osoby, do wspierania rodzin dotkniętych niepełnosprawnością ich członków. I tak co roku, w okresie karnawału, organizowane są Bale Charytatywne na rzecz niepełnosprawnych dzieci, a w okresie „mikołajowym” spotkania ze św. Mikołajem dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

Po trzecie, jako wyjątkowo aktywny przedsiębiorca, jako Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i Prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, śp. Andrzej Tutajewski był zapraszany jako członek różnych ciał społecznych czy honorowych.

I tak był:

– członkiem Rady Przedsiębiorczości przy burmistrzu w Skawinie
– członkiem w honorowej kapitule przyznającej tytuły Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego
– członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jesteśmy przekonani, że to tylko częściowy obraz naszego kolegi, śp. Andrzeja Tutajewskiego, Pierwszego Prezesa Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i Pierwszego Prezesa Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych. I taki Jego obraz pozostaje w naszej pamięci.

Podpisani członkowie Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.

Porządek obrad uroczystej XLIX zwyczajnej sesji:

– Wprowadzenie sztandaru Gminy Skawina.
– Odśpiewanie Hymnu Państwowego oraz Hymnu Skawiny.
– Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
– Przyjęcie porządku obrad.
– Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
– Powitanie przybyłych gości.
– Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
– Odczytanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina.
– Laudacja na cześć Honorowego Obywatela.
– Wręczenie aktu nadania tytułu.
– Wystąpienia zaproszonych gości.
– Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
– Wyprowadzenie pocztów sztandarowych.

Źródło: UMiG, fot. S. Trzeciak