niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Nowy honorowy obywatel Skawiny

20 października, w Pałacyku „Sokół” odbyła się uroczysta XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, zwołana w celu pośmiertnego wręczenia tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Skawina  Śp. Zbigniewowi Morawskiemu, który zmarł 8 września 2020 roku. Wielkiemu skawinianinowi, który przez całe swoje życie był szczerze zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną na terenie naszej gminy.

Zbigniew Morawski był współpomysłodawcą utworzenia Klubu Sportowego przy Parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz prezesem PKS Milenium Skawina. To z jego inicjatywy powstało boisko z budynkiem sportowym, na którym organizowano zawody sportowe. Angażował się również na rzecz osób chorych, ubogich i niepełnosprawnych. Wraz z całą rodziną był zaangażowany w funkcjonowanie Jadłodajni dla ubogich przy Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza, był również pomysłodawcą stworzenia w Skawinie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W sesji udział wzięła Rodzina, liczni Przyjaciele oraz władze Miasta i Gminy Skawina. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Skawina w imieniu zmarłego męża odebrała żona p. Anna Morawska.

Sesji towarzyszyły przemówienia, podziękowania i laudacje na cześć Zbigniewa Morawskiego. W trakcie uroczystości można było podziwiać również wystawę prac będącą pokłosiem konkursu im. Marii Grucy, nazywanej skawińskim Nikiforem – której odkrywcą talentu był sam pan Zbigniew Morawski. Uroczystości towarzyszył również spektakl w wykonaniu podopiecznych ŚDS oraz prezentacja filmu w którym mieszkańcy Skawiny i jego współpracownicy wspominali pana Zbyszka, jego dobroć, uważność, wszechstronność i niesamowite ciepło. Na zakończenie, prezes Fundacji Środowiskowy Dom Samopomocy, Stanisława Szczepaniak zadeklarowała, że obok powstającej nowej siedziby Fundacji posadzone zostanie drzewo na cześć Zbigniewa Morawskiego oraz postawiona ławeczka jego imienia.

Źródło: UMiG