sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Nowy Honorowy Obywatel Skawiny

8 czerwca 2018 r. podczas uroczystej XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, dokonano uroczystego wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gmina Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu.

W sesji oprócz radnych Rady Miejskiej uczestniczyli zaproszeni przez Pawła Kolasę – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Witolda Grabca – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie goście: rodzina Profesora, jego przyjaciele oraz znajomi, a także przedstawiciele samorządu powiatowego, instytucji i stowarzyszeń.

XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Gminy Skawina oraz odśpiewania Hymnu Państwowego oraz Hymnu Skawiny. Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie przywitał zaproszonych gości. W dalszej części uroczystości wystąpił z przemówieniem Norbert Rzepisko – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie, odczytana została przez Ewę Masłowską – Wiceprzewodniczącą RM w Skawinie, uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina, a po laudacji na cześć Honorowego Obywatela, nastąpiło wręczenie aktu nadania tytułu oraz statuetki prof. Henrykowi Siewierskiemu. Uroczystą sesję zakończyło przemówienie Profesora oraz wystąpienia zaproszonych gości. Na schodach Pałacyku natomiast wykonano pamiątkową fotografię, po czym goście powrócili do sali na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.

Prof. Henryk Siewierski urodził się 10 lutego 1951 roku we Wrocławiu. W roku 1955 wraz z rodzicami zamieszkał w Skawinie, gdzie uczęszczał do szkoły zarówno podstawowej, jak i średniej. W 1969 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70. – asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1981-1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, następnie wyjechał do Brazylii. W 1988 r. został profesorem Uniwersytetu Federalnego w Brasilii. W roku 2011 stworzył w ramach tego uniwersytetu Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z badaniami nad teorią literatury, z literaturą porównawczą, literaturą polską i brazylijską oraz współczesną poezją. Prof. Henryk Siewierski jest autorem wielu książek: Spotkanie narodów, Jak dostałem Brazylię w prezencie, Rozmowy z Agostinho da Silva, Historia literatury polskiej, Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum, Livro do rio máximo do Padre João Daniel, Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Jest również autorem tomików poezji: Outra Língua oraz Lago Salgado. Opublikował blisko sto artykułów, esejów, tekstów w specjalistycznych czasopismach literackich i kulturalnych w Brazylii i innych krajach. Jest zasłużonym tłumaczem dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski.

Mimo, że na stałe mieszka w Brazylii, nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi i pomimo odległości często odwiedza Skawinę i utrzymuje kontakty z jej mieszkańcami.

Rada Miejska w Skawinie nadała prof. Henrykowi Siewierskiemu tytuł Honorowego Obywatela w uznaniu jego zasług w dziedzinie propagowania literatury i kultury polskiej na świecie oraz podkreślania związków z miastem rodzinnym – Skawiną.

Źródło: Rada Miejska