czwartek, 09 grudnia 2021 Imieniny: Wiesław, Leokadia

Nowy sprzęt dla OSP

15 stycznia w sali obrad w skawińskim Ratuszu, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Skawina, zakupionego w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano 12 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R-1 wraz z kompletem szyn Kramera, deskami ortopedycznymi oraz opatrunkami WaterJel w torbie, a także dwa defibrylatory.

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 71 900,35 zł z czego środki Funduszu stanowiła kwota 69 959,04 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 1941,31 zł pochodziły z budżetu Gminy Skawina. W imieniu Ministra Sprawiedliwości przekazania sprzętu dokonał Piotr Ćwik, wojewoda małopolski w obecności Pawła Kolasy, burmistrza Skawiny oraz Norberta Rzepisko, zastępcy burmistrza.

Zakupiony sprzęt ratowniczy przekazano następującym jednostkom OSP:

Borek Szlachecki – 1 zestaw
Jaśkowice – 2 zestawy oraz defibrylator AED
Kopanka – 1 zestaw
Krzęcin – 1 zestaw
Radziszów – 2 zestawy
Rzozów – 1 zestaw
Skawina I – 1 zestaw oraz defibrylator AED
Skawina II – 2 zestawy
Wola Radziszowska – 1 zestaw

Źródło: UMiG