poniedziałek, 26 lipca 2021 Imieniny: Anna, Mirosława

O pożarnictwie wiedzą wszystko

Taktyka działań na miejscu akcji ratowniczej, czyli jak kolejno przebiegają jej etapy, jakie należy wykonać czynności, w której strefie zorganizujemy tzw. „pole narzędziowe”? – m.in. z takimi pytaniami zmierzyli się uczestnicy Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież Zapobiega Pożarom? zostały zorganizowane przez OSP Skawina II – Korabniki we współpracy z OSP Kopanka, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Skawinie, ZOM-G ZOSP RP w Skawinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Wśród zaproszonych gości byli: Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, mł. bryg. Jarosław Lach – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skawinie, Stanisław Żak – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie, Edward Nowak – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Skawinie oraz Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie.

Głównym celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy w trakcie przygotowania zapoznali się z przepisami przeciwpożarowymi, techniką pożarniczą, organizacją ochrony przeciwpożarowej, a także historią i tradycjami ruchu strażackiego. Najważniejszym tematem podczas przygotowań była znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

20 lutego w Jednostce OSP Skawina II – Korabniki, 29 uczestników zmierzyło się z pytaniami testowymi, przygotowanymi dla każdej grupy wiekowej według zróżnicowanego stopnia trudności. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Do rozgrywki ustnej z każdej grupy zakwalifikowało się po 5 zawodników. Uczestnicy z grupy I musieli rozpoznać, poprawnie nazwać oraz wskazać do czego są używane: np. czujnik bezruchu, rezerwuar tlenowy, pompa elektryczna, staza taktyczna i in. Zawodnicy II grupy mieli za zadanie ułożyć w kolejności etapy i czynności w czasie akcji ratowniczej, natomiast uczestnicy z III grupy dokonać podziału terenu akcji ratowniczej w wypadku samochodowym. I tym razem wyniki konkurencji były dość wyrównane, a różnica jednego punku zdecydowała o ostatecznych wynikach.

Wyniki eliminacji gminnych:

Grupa I (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)

I miejsce – Jakub Lis
II miejsce – Nikola Jaworska
III miejsce – Jakub Kopta

Grupa II (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych):

I miejsce – Jakub Przybyłowicz
II miejsce – Eryk Sroka
III miejsce – Wiktoria Suder

Grupa III (uczniowie szkół ponadpodstawowych):

I miejsce – Gabriel Krzywdziak
II miejsce – Aleksandra Lis
III miejsce – Mateusz Dąbrowski

Laureaci I miejsc w każdej z grup będą reprezentować Gminę Skawina na Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież Zapobiega Pożarom?, który odbędzie się w marcu br.. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Laureaci natomiast uhonorowani zostali pucharami, dyplomami oraz nagrodami.

Patronat honorowy nad eliminacjami objął burmistrz Norbert Rzepisko.

Źródło: UMiG