piątek, 24 września 2021 Imieniny: Gerard, Teodor

Od 11 maja przyjmą wszystkie odpady

Od 11 maja będzie wznowione przyjmowanie wszystkich odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w Skawinie przy ul. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8, z zachowaniem dotychczas obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Rodzaje odpadów selektywnie zebranych, które przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wskazane są w Uchwale Nr IV N/73/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

PSZOK jest otwarty i dostępny dla mieszkańców, choć z powodu pandemii koronawirusa obowiązują nadal pewne ograniczenia:

  • wjazd na teren PSZOK-u odbywa się pojedynczo;
  • na terenie zakładu maksymalnie mogą przebywać 3 osoby przywożące odpady;
  • obowiązują zasady bezpieczeństwa, czyli zasłanianie twarzy. Należy stosować także rękawiczki ochronne;
  • przed wjazdem na teren PSZOK-u należy dokładnie zdezynfekować dłonie (płyn będzie znajdował się przy wjeździe);
  • PSZOK nadal jest czynny w dni powszednie w godzinach 9-17 oraz w soboty 8-15.

UMiG prosi o rozsądne podejście i stosowanie się do powyższych zasad. Zostały one wprowadzone dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników PSZOK-u. Urzędnicy zachęcają również do ograniczenia do niezbędnego minimum oddawania odpadów.

Źródło: UMiG