sobota, 23 września 2023 Imieniny: Bogusław, Tekla

„Oferta Inwestycyjna” w SIP

Już dziś możecie opublikować swoją ofertę inwestycyjną sprzedaży lub wynajmu nieruchomości na terenie Gminy Skawina za pośrednictwem naszego Modułu „Oferta Inwestycyjna” w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Skawina – system dedykowany jest w szczególności przedsiębiorcom. 

Moduł „Oferta Inwestycyjna” został uruchomiony w ramach realizacji projektu pn. Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami. Moduł dedykowany jest przedsiębiorcom celem umożliwienia im pozyskania informacji o możliwości najmu i/lub zakupu nieruchomości. Oferty będą dostępne również na dedykowanym usłudze portalu TUTAJ.

Do poprawnego zgłoszenia oferty należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem świadczenia usługi dla użytkowników „Modułu „Oferta Inwestycyjna” w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Skawina”, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 9 czerwca 2017 r.
  2. Poprawnie wypełnić Formularz zgłoszenia oferty w Module „Oferta Inwestycyjna” w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Skawina, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usługi dla użytkowników „Modułu „Oferta Inwestycyjna” w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Skawina”
  3. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia oferty należy przesłać na adres e-mail: inwestor@gminaskawina.pl, bądź przekazać osobiście do Wydziału Rozwoju i Strategii – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Skawina ul. Rynek 14 pok. 3, tel.: 12 277 01 85, tel.: 12 277 01 69

Efektem poprawnego zgłoszenia jest umieszczenie oferty w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Skawina oraz dedykowanym portalu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydziału Rozwoju i Strategii – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Skawina
ul. Rynek 14 pok. 3
tel.: 12 277 01 85, tel.: 12 277 01 69
e-mail: inwestor@gminaskawina.pl

Więcej szczegółów TUTAJ

Źródło: UMiG