niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Opublikowali wyniki kontroli w Clifie

18 września otrzymaliśmy odpowiedź wraz z informacją zawierającą wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na terenie Spółki z o.o. Cliff, zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 53. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje.

Inspektorzy WIOŚ zostali poinformowani przez Straż Pożarną o zdarzeniu około godziny 18.00 i dotarli na miejsce około godziny 19.20, kiedy pożar został opanowany i ugaszony.

Ustalono podczas kontroli, iż pożarem został objęty jeden zewnętrzny betonowy otwarty zbiornik przeznaczony do magazynowania odpadów o Kodzie 05 01 09* (Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne) pochodzące wg rodzaju z przeróbki ropy naftowej oraz kilka mauzerów i beczek ustawionych obok zbiornika.

Teren zakładu został zabezpieczony przez jednostki Policji w Skawinie, w celu dalszego prowadzenia działań operacyjnych i kontrolnych. Na miejscu dokonano pomiarów w powietrzu lotnych związków organicznych oraz pobrano próby odpadów.
Kontrolę zakładu WIOŚ prowadził w dniach następnych, w sierpniu oraz we wrześniu.

Również Prokuratura prowadzi swoje działania na terenie zakładu.

Spółka z o.o. Clif w Skawinie, przy ul. Piłsudskiego działa w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – wydana decyzja przez Starostę Powiatu Krakowskiego znak: OS.I.6233.88.2014 AM z dnia 13 lutego 2015 r. Decyzja została cofnięta, a spółka się od niej odwołuje do kolejnych wyższych instancji, obecnie sprawa jest w toku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

O dalszym postępowaniu w ww. sprawie i następnych wynikach z kontroli przez WIOŚ będziemy Państwa informować.

Źródło: UMiG