sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

OSP Skawina II trzecia w województwie

OSP Skawina II – Korabniki zajęła III miejsce w konkursie na „Najlepszą Jednostkę OSP Województwa Małopolskiego 2017”. Na szczeblu wojewódzkim po eliminacjach powiatowych wpłynęło 16 prac wyłonionych przez komisje powiatowe działające przy Zarządach Oddziałów Powiatowych ZOSP RP. Gratulujemy!

Konkurs organizowany jest przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie. Na szczeblu wojewódzkim po eliminacjach powiatowych wpłynęło 16 prac wyłonione przez komisje powiatowe działające przy Zarządach Oddziałów Powiatowych ZOSP RP.

Wśród kryteriów oceny, na podstawie których dokonywany jest wybór laureatów konkursu są:

– osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP;
– współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym;
– zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP;
– aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych;
– promocja terenu, na którym działa OSP.

Wyniki w konkursie na „Najlepszą Jednostkę OSP Województwa Małopolskiego 2017”:

I miejsce – oraz nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 35 000 zł otrzymała OSP w Zakliczynie;
II miejsce oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 30 000 zł otrzymała OSP w Książu Wielkim;
III miejsce oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20 000 zł otrzymała OSP Skawina II – Korabniki.

Na dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna w Korabnikach liczy 81 aktywnie działających osób, wszyscy członkowie przeznaczają dobrowolnie ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych na rozwój swojej jednostki. Przez cały czas podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach pożarniczych, jak również ratownictwa medycznego, ratownictwa wysokościowego, a w najbliższym czasie, również ratownictwa wodnego.

Aktualnie jednostka OSP Skawina II – Korabniki posiada sprzęt do ratownictwa gaśniczego, powodziowego, technicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego oraz jednostkę operacyjną w postaci 38 w pełni wyszkolonych oraz wyposażonych strażaków-ratowników w tym m.in. 10 ratowników KPP, ratownika medycznego, funkcjonariusza PSP, strażaka-ratownika LSRG, 10 dowódców, oraz 18 ratowników z zakresu ratownictwa technicznego.

Oprócz gotowości bojowej OSP Skawina II – Korabniki czy licznych zabezpieczeniach imprez i wydarzeń organizowanych na terenia Gminy Skawina prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno – kulturalno – społeczną. OSP Skawina II – Korabniki organizuje m.in. liczne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe, w których biorą udział mieszkańcy, ściśle przy tym współpracując z SP nr 4 oraz miejscowym Zgromadzeniem Sług Miłości Guanellianie.

Ogromna mobilizacja sił i wzajemne wsparcie mieszkańców Skawiny oraz strażaków sprawiła, że zgłoszony projekt w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2017” zajął I miejsce na liście rankingowej uwzględniającej listę projektów rekomendowanych do realizacji. W ramach tego budżetu jednostka pozyskała kwotę 100 tys. zł, która została zainwestowana w modernizację i wyposażenie remizy.

Od kilku lat druhowie organizują i prowadzą warsztaty dla mieszkańców Gminy Skawina oraz uczniów i nauczycieli skawińskich szkół z zakresu pierwszej pomocy. Poprzez te warsztaty chcą zaszczepić chęć niesienia pomocy innym i pokazać, że każdy z nas może uratować komuś życie. W tym roku po raz pierwszy we współpracy z LO w Skawinie, strażacy uczestniczyli w akcji bicia rekordu Guinessa w jednoczesnym wykonywaniu RKO organizowanego przez Fundację WOŚP.

OSP Skawina II to także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która aktywnie uczestniczy w szkoleniach, pokazach pierwszej pomocy oraz angażuje się w gminne wydarzenia.

Prężnie działający Klub Górski OSP Skawina II – Korabniki, organizujący regularne wycieczki i wyprawy górskie dla mieszkańców Korabnik oraz drużyna piłkarska, to tylko niektóre przykłady dodatkowej działalności druhów z tej jednostki.

W roku 2017 r. jednostka OSP Skawina II – Korabniki obchodziła jubileusz 90-lecia swojego istnienia.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Źródło: OSP Skawina II/UMiG