środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Otwarto nową remizę w Facimiechu

Sobota, 13 października 2018 r. była dla mieszkańców Facimiecha szczególnym dniem. W wyniku ogromnych starań władz, druhów z OSP Facimiech oraz środowiska lokalnego została otwarta nowa remiza strażacka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., po której nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku.

W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – Paweł Kolasa, Pierwszy Zastępca Burmistrza – Norbert Rzepisko, podsekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów – Rafał Bochenek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie – Witold Grabiec, Wiceprezes Prezydium ZOW OSP dh Leszek Zięba, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie – st. bryg. Krzystof Mendak w towarzystwie Dowódcy JRG w Skawinie – bryg. Radosława Rzońcy, reprezentanci OSP z terenów gminy Skawina, Rada Sołecka sołectwa Facimiech na czele z Sołtysem Haliną Marczyńską oraz inni równie znamienici goście.

Wydarzenie to rozpoczęło się od Mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele, koncelebrowanej przez o. Jacka Paszko OSB oraz księdza Józefa Szydłowskiego w intencji druhów Ochotniczych Straży Pożarniczych, po której goście i strażackie poczty sztandarowe przemaszerowali do remizy. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku, przemówienia zaproszonych gości, a także wręczono odznaczenia wyróżniającym się druhom OSP. Świetności temu wydarzeniu dodał występ dzieci z sąsiedzkiego przedszkola w Facimiechu. Przedszkolaki pięknie recytując wiersze, śpiewając strażackie piosenki oraz tańcząc taniec z wstążkami podziękowały strażakom za ich ciężką służbę, życząc im samych pomyślności oraz tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów.

Budynek remizy OSP został zaprojektowany jako budynek wolnostojący, posiadający jedną kondygnacje nadziemną oraz poddasze użytkowe z prowadzącą do niego klatką schodową przy południowej stronie budynku. Natomiast w północnej elewacji budynku zlokalizowano zewnętrzne schody stalowe stanowiące drogę przeciwpożarową ewakuacyjną. Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. Strop nad parterem o konstrukcji żelbetowej. Bryła budynku przykryta jest dachem dwuspadowym o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 35o z wysuniętym przed lico budynku okapem. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Stolarka okienna PCV, ślusarka zewnętrzna drzwiowa AL. Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, gaz, c.o. , elektryczne. Instalacje zewnętrzne: przyłącz wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem wody, przyłącz elektroenergetyczny, przyłącz gazu. Zagospodarowania terenu: wjazd, dojazdy i dojścia, miejsca postojowe. Inwestycja realizowana była etapami w latach 2015-2018.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 249 562,22 zł oraz otrzymano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie Remizy” w kwocie 79 388,00 zł.

Źródło: PS w Wielkich Drogach