sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Podpisali porozumienie antysmogowe

19 lipca w sali obrad skawińskiego ratusza podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Skawina a PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Gminę Skawina reprezentował II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg a PGNiG Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych Regionu Paweł Sławek.

Celem zawartego porozumienia jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Skawina, poprzez eliminację palenisk opalanych paliwem stałym. Wspólnie z PGNiG Obrót Detaliczny będą prowadzone działania informacyjne i edukacyjne zachęcające mieszkańców Gminy Skawina oraz działających na jej terenie przedsiębiorców do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowania ich nowoczesnymi kotłami zasilanymi ekologicznym paliwem (gazem ziemnym, doprowadzonym do odbiorców systemem sieci dystrybucyjnej).

– Dzięki zawartemu porozumieniu zostanie uruchomiony stały, comiesięczny dyżur pracownika PGNiG Obrót Detaliczny w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Wydziale Rozwoju i Strategii przy ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej). Będzie się on odbywał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00-17.00, a rozpocznie się od 4 września 2017 r. PGNiG Obrót Detaliczny zapewni zainteresowanym mieszkańcom kompleksową realizację spraw związanych z dostawą gazu. O szczegółach pomocy dowiedzą się Państwo w najbliższym czasie z naszej strony internetowej – mówi Tomasz Ożóg.

Jest to kolejne działanie Gminy Skawina podjęte w ostatnim czasie, które ma w znaczący sposób usprawnić mieszkańcom wymianę starych, niespełniających norm pieców i kotłów. W czerwcu 2017 r. podobne porozumienie Gmina Skawina zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz CEZ Skawina. Dotyczyło ono ułatwień w podłączaniu się mieszkańców do sieci ciepłowniczej.

Źródło: UMiG