niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Podpisali program inwestycyjny

W poniedziałek, 22 maja, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla obwodnicy Skawiny, dzięki któremu możliwe będzie dostosowanie jej I odcinka do parametrów klasy drogi (GP) poprzez wybudowanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu obwodnicy i DK44.

Budowa obwodnicy Skawiny obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania i włączenie pierwszego odcinka do realizowanej drogi krajowej nr 44. Wybudowany w 2006 r. przez gminę Skawina odcinek jest drogą podporządkowaną do DK 44. Zmiana przebiegu DK 44 wymaga zmiany organizacji ruchu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że niezbędne jest przebudowanie istniejącego skrzyżowania na rondo trójwlotowe. – Rondo zapewni mieszkańcom gminy Skawina większy poziom bezpieczeństwa i komfort przejazdu. Cieszę się, że ten fragment obwodnicy miasta zyska parametry drogi przyspieszonej – powiedział minister Adamczyk.

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą w formule „Projektuj i Buduj” w sierpniu 2016 r. Zakończenie robót i oddanie ronda do ruchu przewiduje się w maju 2018 r. Szacunkowy koszt budowy całego obejścia wynosi 65,7 mln zł. Na dokończenie obwodnicy Skawiny czekają zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy. Dzięki tej inwestycji ruch na obciążonej DK 44 (ponad 20 tys. pojazdów na dobę), która obecnie przechodzi przez centrum miasta, radykalnie się zmniejszy.

Przypomnijmy, droga GP jest jedną z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dla tej klasy dróg dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowy: 60 i 70 km/h oraz cztery poza terenem zabudowy: 60, 70, 80 i 100 km/h. Trasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub, wyjątkowo, wojewódzkich.

Więcej TUTAJ.

Źródło: MIB/GDDKiA/PWSK, fot.: Sławomir Trzeciak