czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Podpisali umowę. Będzie nowy CPR

Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko, wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka i wicestarosta krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali umowę na zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego w Gołuchowicach wzdłuż DW 953 od obwodnicy aż do centrum sołectwa. Zostanie on połączony z już istniejącą infrastrukturą pieszo-rowerową. 

Dzisiaj na tym odcinku piesi korzystają z utwardzonego pobocza. Mieszkańcy Gołuchowic razem z sołtys Anną Pyzik od dawna zgłaszali, że spacer wzdłuż DW 953 jest niebezpieczny. Po zrealizowaniu inwestycji w tym miejscu zostanie wybudowany szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem. Powstanie także oświetlenie uliczne, które poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Ciąg pieszo-rowerowy będzie też stanowił dodatkową atrakcję dla wszystkich korzystających rekreacyjnie z infrastruktury rowerowej. Zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Źródło: UMiG