sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Pół roku i już tak fatalna statystyka

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku na terenie Małopolski ponad 2100 kierujących straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Analizy stanu bezpieczeństwa wskazują, że niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, bądź łamanie limitów prędkości jest dominującą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zatem policjanci ruchu drogowego konsekwentnie prowadzą kontrole w tym zakresie.

„W pierwszym półroczu bieżącego roku, małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2142 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Natomiast w ciągu całego ubiegłego roku z tej przyczyny uprawnienia do kierowania straciło prawie 2400 kierujących. Tak duża liczba tych naruszeń prawa w 2020 roku pokazuje lekceważenie przez kierujących przepisów dotyczących dozwolonej prędkości.

Przedstawiając te dane prosimy kierujących o rozsądną i bezpieczną jazdę, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, gdzie natężenie ruchu jest duże zwłaszcza w dni weekendowe. Nie warto ginąć w imię szybszego dotarcia na miejsce wypoczynku. Pamiętajmy, że na drodze jesteśmy także odpowiedzialni za życie innych uczestników ruchu.

Przypominamy, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym następuje administracyjne zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W razie kierowania pojazdem pomimo zatrzymania prawa jazdy (czasowego cofnięcia uprawnień) następuje przedłużenie okresu wstrzymania uprawnień do 6 miesięcy. A w razie kolejnego bagatelizowania przedmiotowego zakazu – następuje bezterminowe cofnięcie uprawnień od kierowania. Ponadto niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami rodzi odpowiedzialność karną z art. 180a kodeksu karnego – kara pozbawienia wolności do 2 lat.” – czytamy na stronie małopolskiej policji.

Źródło: Małopolska policja