sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Polder w Kopance?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi prace nad stworzeniem sieci polderów i zbiorników przeciwpowodziowych, których głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego miejscowości położonych wzdłuż rzeki Wisły, w tym gminy Skawina. Powstała wstępna koncepcja polderu w Kopance, która zostanie przedyskutowana z jej mieszkańcami.

Lipiec był szczególnie trudnym miesiącem, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Intensywne opady deszczu doprowadziły do lokalnych podtopień, przede wszystkim w Radziszowie i Woli Radziszowskiej. Coraz częściej obserwujemy gwałtowne załamania pogody, dlatego Wody Polskie planują rozpoczęcie szeregu inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów zagrożonych. Wśród zaplanowanych działań, jest między innymi budowa polderu w Kopance.

Na ten moment Wody Polskie przygotowały wstępną koncepcję polderu. Została ona przedstawiona burmistrzowi Norbertowi Rzepisko. Zdaniem burmistrza tak duża inwestycja w Kopance nie może powstać bez rozmowy z mieszkańcami, dlatego zaproponował dyrekcji Wód Polskich przeprowadzanie konsultacji. Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Wód Polskich, w trakcie którego otrzymają szczegółowe informacje i uzyskają odpowiedzi na pytania, odbędzie się jeszcze w sierpniu.

Czym jest polder przeciwpowodziowy?

W dużym skrócie – polder to naturalny obszar zalewowy, który w przypadku powodzi staje się zbiornikiem, do którego odprowadzana jest woda. Zlokalizowany jest z dala od zabudowań. W okresie znacznego zwiększenia poziomu rzeki, polder pozwala na rozlanie się nadmiaru wody i jej naturalną retencję. Woda, zamiast zalać ulice i piwnice, bezpiecznie będzie znajdowała się w naturalnym zbiorniku i wsiąknie w glebę.

Co się dzieje z polderami, kiedy nie ma powodzi?

Funkcja przeciwpowodziowa polderów nie koliduje z możliwością ich użytkowania rolniczego, czy wydobyciem kruszyw, ponieważ czasza polderu wypełniona jest wodą jedynie przez krótki okres podczas wezbrania. Tereny polderów są dostępne do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także pozytywnie wpływają na krajobraz.

Kto zyska?
Jak wynika z informacji przekazanych przez Wody Polskie, na budowie polderu w Kopance zyskają wszystkie sołectwa leżące wzdłuż Wisły oraz połączonych z nią zbiorników wodnych. Po zakończeniu inwestycji (planowane jest na 2026 rok) bezpieczeństwo powodziowe Gminy Skawina zdecydowanie wzrośnie, a konsekwencje gwałtownych opadów deszczu znacznie spadną.

Szczegółowe informacje na temat zaplanowanych działań znajdują się na stronie internetowej Wód Polskich TUTAJ. O retencji polderowej można przeczytać TUTAJ.

Źródło: UMiG / Wody Polskie