sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Książki dla Polaków na Wschodzie!

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast, Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz Stowarzyszeniem Pomocy Polakom Na Wschodzie „Kresy” przeprowadziła na terenie Skawiny i gminy zbiórkę publiczną.

Zbieraliśmy:

– podręczniki oraz kompendia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, w szczególności do języka polskiego i historii,

– poradniki i przewodniki metodyczne dla nauczycieli do wszystkich etapów edukacyjnych,

– lektury,

– literaturę piękną polską i w języku polskim,

– książki dla dzieci,

– podręczniki do wszystkich etapów edukacyjnych dla uczniów,

– materiały piśmiennicze (kredki, zeszyty, bloki rysunkowe, pisaki).

Szczególnie zależało nam na zbieraniu książek niezniszczonych, podręczników i poradników metodycznych z lat 1999-2013 (przed ostatnimi zmianami programowymi).

We wskazanym terminie do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie oraz Biura Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast osoby prywatne i instytucje dostarczyły:

1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie – 414 vol. książek;

2. Szkoła Podstawowa w Zelczynie – 206 vol. książek;

3. Gimnazjum nr 2 w Skawinie – 40 vol. książek;

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie – 29 vol. książek;

5. Darczyńcy prywatni 17 osób – 602 vol. książek;

6. Biblioteka Pedagogiczna – 217 vol. książek + przybory szkolne;

7. ZPO przy MCRD Radziszów – 126 vol. książek;

8. UMiG Wydział ds. Promocji, Sportu i Współpracy – 15 vol. książek;

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie – 80 vol. książek;

10. Stowarzyszenie „Jaśkowice Nasza Przyszłość” – 261 vol. książek;

11. Przedszkole „Parkowe Skrzaty” – 5 vol. książek;

12. Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie – 70 vol. książek;

13. Przedszkole Katolickie – 31 vol. książek + przybory szkolne;

14. Szkoła Podstawowa Jaśkowice – 55 vol. książek + przybory szkolne;

15. Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach – 27 vol. książek + przybory szkolne;

16. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie – 347 vol. książek

Łącznie zebraliśmy 2525 vol. książek.

Zebrane książki i przybory szkolne zostaną przekazane do Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, za pośrednictwem którego trafią do Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy tak aktywnie włączyli się do akcji. Państwa zaangażowanie i bezinteresowna pomoc jest wyrazem współczucia, solidarności z Polakami na obczyźnie, jest to również wspaniała lekcja niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna