wtorek, 09 sierpnia 2022 Imieniny: Roman, Ryszard

Ponad 7 milionów na dworzec

Gmina Skawina otrzymała pozytywną decyzję Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie dofinansowania realizacji projektu pn. „Dworzec Biblioteka Skawina – przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne”.

Wartość całego projektu to: 7 655 580,74 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali) będzie wynosiła: 4 810 860,79 zł.

Remont i przebudowa budynku Dworca PKP w Skawinie wchodzi w skład większego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanej z rozwojem szybkiej kolei aglomeracyjnej i wejdzie w skład systemu „Park &Ride” – „Parkuj i Jedź”. W związku z bardzo złym stanem technicznym planowany jest generalny remont obiektu dworca. Planowana przebudowa i rozbudowa nie zmieni powierzchni zabudowy ani gabarytów obiektu – wysokości, długości oraz szerokości. Projektowana inwestycja zamknie się w istniejącej kubaturze.

Podstawowa funkcja dworca czyli obsługa pasażerów, informacja kolejowa, handlowa i turystyczna dla przyjeżdżających, zostanie wzbogacona o element kulturotwórczy w mieście. Ze względu na zmianę licznych uwarunkowań, nowe oczekiwania użytkowników kolei oraz społeczności miasta, a także na nowe wymogi związane z szeroko pojętymi usługami, funkcja „obsługi podróżnych” została tutaj poszerzona o zagospodarowanie czasu wolnego dla osób korzystających zarówno z kolei, jak też dla środowiska mieszkańców Gminy Skawina.

Źródło: UMiG