niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Poprzez słowo i ruch bliżej im do szkoły

W Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie dzieci mogą liczyć na wsparcie specjalistów, zajęcia dodatkowe oraz udział w licznych programach terapeutycznych. Jednym z nich jest autorski projekt pt. „Poprzez słowo i ruch bliżej nam do szkoły” finansowany dzięki wsparciu Fundacji PZU.

– Pomysł na wdrożenie takiej formy zajęć zrodził się pod wpływem obserwacji potrzeb naszych podopiecznych. Coraz więcej dzieci boryka się z problemami w zakresie mowy, integracji zmysłów, z problemami motorycznymi, w zakresie funkcji słuchowo – językowych czy wzrokowo – przestrzennych, od których poziomu rozwoju ściśle zależy przebieg procesu nauki czytania oraz pisania. Wymienione trudności niejednokrotnie współistnieją ze sobą, wymagają zatem wielu oddziaływań – tłumaczy logopeda Marta Gabryelczak prowadząca zajęcia w ramach tego projektu.

Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, a proces nauki przebiega mimowolnie podczas zabaw i gier ruchowych. – Połączenie elementów metody integracji sensorycznej oraz logopedii pozwala na wyrównywanie opóźnień czy też deficytów w wymienionych sferach, a co niezwykle ważne z punktu widzenia dzieci, może przyjmować formę atrakcyjnej zabawy. Jak powszechnie wiadomo ruch jest jedną z największych potrzeb dziecka. Na naszych zajęciach zatem dużo się ruszamy, doświadczamy za pomocą dotyku, słuchu, wzroku, czyli angażujemy wszystkie zmysły. Warto również podkreślić, że wykorzystujemy ciekawe pomoce, co współtworzy atrakcyjną formę zabawy – dodaje psycholog i terapeuta integracji sensorycznej Anna Lis, będąca współautorką projektu.

Realizację programu poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania. Prowadzące projekt wzięły udział w szkoleniu „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej”. Następnie zostały zorganizowane lekcje pokazowe dla nauczycieli. Pomysł się spodobał i ostatecznie, dzięki wsparciu Fundacji PZU, od początku roku szkolnego 2017/2018 projekt jest wdrażany na terenie szkoły. Objęto nim 41 dzieci. Są wśród nich przedszkolaki z oddziału „zerowego” działającego w szkole, jak i uczniowie z klas 1-3, a więc kształcenia zintegrowanego. Do współpracy zostali zaproszeni również rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy mieli okazję przyjrzeć się zajęciom. Spotkania pokazowe odbyły się w dwóch grupkach i cieszyły się dużym zainteresowaniem. – Z radością obserwujemy czynione przez dzieci postępy i już planujemy działania na przyszły rok szkolny – podsumowują autorki projektu.