niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Znamy mistrzów mechatroniki

14 marca, w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, odbył się I Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Starosty Krakowskiego. Jego celem było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki.

Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie dr inż. Janusz Pluta (AGH), dr inż. Piotr Micek (AGH), dr inż. Dariusz Grzybek (AGH), mgr inż. Roman Serwin (ZSTE), Sławomir Bydoń (Multiprojekt).

Równolegle z Turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki i automatyki. Również podczas warsztatów gościliśmy przedstawicieli świata nauki, między innymi z Akademii Górniczo Hutniczej.

Turniej składał się z dwóch etapów:
Etap 1 – test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
Etap 2 – część praktyczna polegająca na wykonaniu praktycznego zadania (programowanie PLC) przy wsparciu firmy Multiprojekt, które umożliwiło sprawne przeprowadzenie zadania oraz merytoryczną ocenę.

Do etapu praktycznego kwalifikowało się 10 najlepszych uczniów z etapu pierwszego. Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od wyniku otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Dla finalistów oprócz dyplomów laureata zostały przewidziane następujące nagrody:

miejsce I – komputer RASPBERRY PI , wyświetlacz dotykowy 5″ HDMI, adapter shieldów Arduino dla Raspberry Pi + zestaw czujników, dwa szkolenia w Akademii Astora oraz szkolenie w firmie Multiprojekt, książki
miejsce II oraz III – komputer RASPBERRY PI , wyświetlacz dotykowy 4,3″ HDMI, adapter shieldów Arduino dla Raspberry Pi + zestaw czujników, szkolenie w firmie Multiprojekt, książki
dodatkowe nagrody ufundowane przez biorące udział w Warsztatach firmy.
Fundatorami nagród byli: Starosta Krakowski oraz firmy: ASTOR, Multiprojekt, teamtechnik, GmSystem, TURCK.

Laureatami 1 Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej zostali:

Kacper Goral – Zespół Szkół Nr1 im. St. Staszica w Olkuszu
Tomasz Mrowiec – Zespół Szkol Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie
Szymon Wasąg – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Gratulujemy laureatom raz wszystkim uczestnikom (52 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) wiedzy i umiejętności z zakresy mechatroniki i automatyki oraz życzymy dalszego rozwoju w tym zakresie.

Galeria zdjęć: KLIKNIJ TUTAJ.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 i TV Skawina.

Źródło: ZST-E