piątek, 01 grudnia 2023 Imieniny: Natalia, Eligiusz

Poznaliśmy nazwiska wiceburmistrzów

19 listopada, podczas I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz Norbert Rzepisko, który tym samym objął urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 21 radnych, wybranych w wyborach samorządowych, przez najbliższych pięć lat będzie pracowało na rzecz dobrego rozwoju gminy Skawina.

Sesja rozpoczęła się punktualnie o godz. 17:00, w sali obrad skawińskiego Ratusza. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej obradom przewodniczył radny senior Antoni Bylica. W obradach wziął również udział kończący kadencję Burmistrza Paweł Kolasa.

Skład Rady Miejskiej: Zdzisława Bała, Antoni Bylica, Marek Fugiel, Witold Grabiec (w związku z powołaniem na urząd Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec zrzekł się mandatu), Antoni Holik, Stefan Jezioro, Marek Klimczyk, Żaneta Kotula, Leszek Kryda (po rezygnacji Małgorzaty Zawartki), Stanisław Lupa, Ryszard Majdzik, Ewa Masłowska, Józef Niechaj, Stanisław Pac, Tomasz Papież, Janina Rączka, Antoni Sapała, Janusz Śmiech, Artur Śnieżek, Andrzej Wrzoszczyk, Eugeniusz Zając.

Uroczyście ślubowali, tekstem roty obowiązującej od 27 października 2002 r.: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubowanie odbywało się w następujący sposób: po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiedzieli słowo „ślubuję”. Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. (Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.)

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego – Przewodniczącą VIII kadencji Rady Miejskiej Skawinie została EWA MASŁOWSKA – przejęła ona prowadzenie obrad sesji od radnego seniora. Następnie Rada dokonała wyboru wiceprzewodniczących – spośród czterech zgłoszonych kandydatur wybrano: Zdzisławę Bałę, Ryszarda Majdzika oraz Eugeniusza Zająca. Kandydatura Antoniego Sapały nie uzyskała dostatecznej liczby głosów.

Kolejnym punktem I sesji było złożenie ślubowania przez Norberta Rzepisko, który głosami mieszkańców gminy Skawina, został wybrany na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Tym samym rozpoczęła się nowa kadencja, która zgodnie z obowiązującymi przepisami potrwa pięć lat, a więc do 19.11.2023 r. Zarządzeniem Nr 272.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby zastępców i ich powołania, na urząd:

Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina został powołany WITOLD GRABIEC
Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina został powołany TOMASZ OŻÓG

Źródło: UMiG