sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Prezydent uhonorował jaśkowiczanki

Cztery mieszkanki Jaśkowic zostały uhonorowane przez Prezydenta Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżnienie to otrzymały za wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności. W imieniu Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi wręczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Biografie mieszkanek odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi:

Zofia Antos, mieszkanka Jaśkowic

Jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek. Swoją działalność społeczną realizuje w szczególny sposób, znacznie wykraczający poza zwykły zakres obowiązków. Jest jedną z inicjatorek założenia Klubu Seniora w Jaśkowicach, obecnie działa w nim jako członek zarządu. Dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu, Klub Seniora liczy około 70 członków.

Jego członkowie spotykają się cyklicznie na współorganizowanych przez zarząd spotkaniach. Jako wolontariusz stowarzyszenia w szczególny sposób angażuje się w realizację grantów pozyskanych z Gminy Skawina na rzecz seniorów. To między innymi aerobik dla seniorów, udział w turnusach rehabilitacyjnych dla członków Klubu Seniora, spotkania integracyjne, międzypokoleniowe biegi, wycieczki, kulinaria i zajęcia przedświąteczne.

Pani Zofia Antos w szczególny sposób udziela się w pracach społecznych na rzecz Jaśkowic. Jako wolontariusz brała udział w realizacji każdego grantu.

Poniżej znajdują się granty Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za ostatnie 3 lata, gdzie bardzo aktywnie w ramach wolontariatu brała udział poświęcając w sumie kilkaset godzin na prace społeczne.

„Międzypokoleniowy Bieg o Puchar Sołectwa Jaśkowice”; „Aktywni w każdym wieku”; „Italia-Polonia w Jaśkowicach”; „Podtrzymujmy tradycje narodowe i kulturalne w Jaśkowicach”; „Muzykowanie Sołeckie Dzień Seniora”; „Akademia Super Dzieciaka”; „Wycieczka rowerowa”; „Wycieczka do Kopalni soli”; „Wycieczka krajoznawczo-rehabilitacyjna dla seniorów”; „100 rocznica odzyskania niepodległości”

Brała także aktywny udział w pracach wolontariatu, takich jak: zbiórka publiczna ratująca życie dla kilkumiesięcznego dziecka z Jaśkowic, akcja szycia maseczek dla wszystkich Gminy Skawina.

Teresa Piszczek, mieszkanka Jaśkowic

Jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek, Rady Sołeckiej w Jaśkowicach oraz członkiem zarządu Klubu Seniora w Jaśkowicach. Swoją działalność na rzecz mieszkańców od wielu lat realizuje ze szczególną pasją i zaangażowaniem. Jako wolontariusz bierze udział w każdym otrzymanym na rzecz Jaśkowic grancie. Wykazała się również szczególnym zaangażowaniem w trakcie akcji szycia maseczek dla wszystkich mieszkańców Gminy Skawina oraz w zbiórce publicznej ratującej życie kilkumiesięcznego dziecka z Jaśkowic.

Małgorzata Małysa, mieszkanka Jaśkowic

Jest członkiem KGW w Jaśkowicach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek, Rady Sołeckiej w Jaśkowicach oraz członkiem zarządu Klubu Seniora w Jaśkowicach. Od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz mieszkańców Jaśkowic. Jest współtwórcą Klubu Seniora w Jaśkowicach i dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu klub liczy już około 70 członków. Jako wolontariusz bierze udział w każdym przyznanym sołectwu grancie.

Pani Małysa szczególnie zaangażowała się w akcję szycia maseczek dla wszystkich mieszkańców Gminy Skawina oraz w zbiórkę publiczną ratującą życie kilkumiesięcznego dziecka z Jaśkowic.

Bożena Tomczak, mieszkanka Jaśkowic

Od wielu lat udziela się i realizuje różne działania społeczne w szczególny sposób, który wykracza poza zakres zwykłych obowiązków.

Jest współzałożycielką Klubu Seniora w Jaśkowicach, działa na rzecz lokalnej społeczności jako wiceprezes zarządu Klubu Seniora w Jaśkowicach oraz członek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek. Zaangażowała się także w zbiórkę publiczną ratującą życie kilkumiesięcznego dziecka z Jaśkowic oraz akcję szycia maseczek dla wszystkich mieszkańców Gminy Skawina.

Źródło: UMiG