czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Problemy podczas ŚDM w Skawinie

Jedna z osób przyjmujących pielgrzymów ze Słowacji uważa, że gmina nie przemyślała harmonogramu. Jak zaznacza, były też problemy z posiłkami.

Jak usłyszeliśmy, pielgrzymi planowali przyjechać do Krzęcina na 15.00, a autobus był przewidziany na godzinę 16.20. W samej Skawinie Słowacy mieli być jednak znacznie później, bo dopiero o 19.00. Zabrakło więc czasu na posiłki, odświeżenie się czy odpoczynek po przyjeździe do Polski. Kłopoty z transportem pojawiły się także w Zelczynie. UMiG ostatecznie zmienił godziny odjazdów.

Problemy pojawiły się jednak również w innych dniach. Pielgrzymi mieli dojechać na uroczystości do Skawiny na 8.30, a autobusy były podstawiane już na 6.20. Nic dziwnego, że niektóre odjeżdżały puste, a Słowacy organizowali sobie dojazd komunikacją publiczną. Podobno nie przemyślano też transportu z Czerwonych Maków, a później ze Skawiny. Z dworca Słowaków odwoziła… policja, straż miejska, wolontariusze i rodziny.

W rozmowach między rodzinami poruszano też temat wyżywienia. Przekazano nam informację, że w Gimnazjum nr 1 pielgrzymi dostawali bardzo małe posiłki. Jedna z rodzin zaprosiła na śniadanie więcej Słowaków ze względu na kiepskie wyżywienie w jednej ze szkół.

Po podzieleniu się z UMiG informacjami, jakie uzyskaliśmy od rodzin, zadaliśmy pytania dotyczące przedstawionych problemów. Urząd wystosował oficjalny komunikat, który przytaczamy poniżej.

Umowa o współpracy zawarta 6 maja 2016 r. pomiędzy Archidiecezją Krakowską a Gminą Skawina w sposób wyczerpujący określała zakres obowiązków spoczywający na Gminie Skawina – w tym w szczególności:

1) art. 2 – sposobu użyczenia budynków publicznych na potrzeby zakwaterowania Pielgrzymów;

2) art. 3 – zasad udostępnienia miejsc na przeprowadzenie katechez;

3) art. 4 – zasad udostępnienia terenów na potrzeby parkingowe;

4) art. 5 – zasad współdziałania w zakresie promocji;

5) art. 6 – udzielenia przez Archidiecezję licencji do korzystania z oficjalnych znaków graficznych.

Zgodnie z powyższym, w myśl intencji organizatorów ŚDM, na gminach goszczących zorganizowane grupy pielgrzymów nie spoczywał obowiązek zabezpieczenia transportu zbiorowego. Niemniej jednak zgodnie z odrębnym porozumieniem podpisanym z PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. organizatorzy ze strony kościelnej zapewnili pociągi dedykowane, czyli dodatkowe składy kursujące wg odrębnego rozkładu jazdy. To jedyne rozwiązanie komunikacyjne zaproponowane pielgrzymom spoza Krakowa, bowiem idea wydarzenia pn. „Światowe Dni Młodzieży” (organizowane od 1984 r.) polega na pielgrzymowaniu, czyli pokonywaniu większych odległości pieszo z modlitwą i śpiewem.

Odnosząc się zatem do zadanych pytań, mając w pamięci serdeczne słowa podziękowania skierowana na ręce Burmistrza Pawła Kolasy od ojca Ondreja Chrvali (koordynatora grupy słowackiej), chcielibyśmy uspokoić mieszkańców, wskazujących w imieniu pielgrzymów na niedogodności transportowe i żywieniowe. Decyzja zorganizowania transportu zbiorowego dedykowanego grupie słowackiej wynikała z faktu dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa. Konieczność poruszania się tak dużej ilości osób po DK 44, w ocenie zespołu zadaniowego powołanego ds. organizacji ŚDM w Skawinie, mogłaby wpłynąć negatywnie na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tak dla pieszych, jak i pojazdów mechanicznych. Na tej podstawie podjęto decyzję o zabezpieczeniu dodatkowego transportu (tj. 8 autobusów świadczących usługę przewozową w dniach 25.07.2016 r., 27- 30.07.2016 r.), która polegała na przywozie i odwozie uczestników ŚDM Kraków 2016, zgodnie z harmonogramem, który został ustalony po wcześniejszej konsultacji z o. Ondrejem Chrvalą i był możliwie najlepiej dopasowany do potrzeb pielgrzymów. Dodatkowo udzielone zostało także wsparcie w zabezpieczeniu transportu przez służby porządkowe, a także wolontariuszy oraz (co cieszy nas najbardziej) osoby wcześniej nie deklarujące wsparcia, lecz podwożące pielgrzymów z czystej kurtuazji. Wszyscy nasi goście zdawali sobie sprawę, że jest to dla nich ułatwienie, tym samym nie musieli oni poruszać się na piechotę, natomiast niedogodności wynikające z wcześniejszego przybycia na miejsce katechez traktowali jak możliwość pomocy organizatorkom katechez i koncertów, spędzenia czasu w gronie przyjaciół, poznania miasta. Z kolei godzina przybycia pielgrzymów do Skawiny (15.00, w poniedziałek) została ustalona przez stronę słowacką. 

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wyżywienia ponowie odsyłam do zapisów umowy zawartej między gminą a archidiecezją. Proszę zwrócić uwagę – nie ma w niej wzmianki na temat żywienia pielgrzymów, bowiem ciężar organizacji posiłków spoczywał na stronie kościelnej. Będąc uczestnikiem wydarzeń, które miały miejsce na terenie „Skawińskich Błoń”, jak i pozostając w bardzo ścisłym kontakcie z teamem centralnym na czele którego stał o. Ondrej Chrvala nie tylko nie usłyszeliśmy żadnej skargi, ale same pozytywne opinie nt. polskiej kuchni i serwowanego jedzenia. W ocenie naszych gości nie tylko było ono smacznie, ale i „do syta”, a co z punktu widzenia burmistrza równie ważne, dostawcami posiłków byli lokalni restauratorzy, co z kolei przełożyło się na konkretny zysk.

Reasumując, muszę powiedzieć, że organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia jak „Światowe Dni Młodzieży” oraz goszczenie na terenie całej gminy ponad 4 tys. pielgrzymów było dla nas dużym przedsięwzięciem logistyczno-organizacyjnym, które zakończyło się sukcesem. Raz jeszcze powrócę do podziękowań strony słowackiej, jakie otrzymaliśmy, ale i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych koordynującego wizytę Prezydenta Republiki Słowacji Andreja Kiski, jak i Biura Ochrony Rządu. Drobne niedogodności były nie tylko wkalkulowane, ale przede wszystkim pielgrzymi z uwagi na zapewnienie im ułatwień transportowych na podstawie decyzji Burmistrza, byli przede wszystkim wdzięczni za tak troskliwe zaopiekowanie.