czwartek, 21 października 2021 Imieniny: Urszula, Hilaria

Projekt nowej sieci szkół podstawowych

W związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty poniżej przedstawiamy propozycję nowej sieci szkół podstawowych, która zostanie przedstawiona do zaopiniowania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty i obowiązywać będzie od 1.09.2017 roku. Uwagi prosimy kierować w formie pisemnej, szczegóły poniżej.

W szkołach położonych na terenach wiejskich pozostają wszystkie szkoły podstawowe, które z mocy prawa staną się od 1.09.2017 r. szkołami podstawowymi ośmioklasowymi, z tym że:

  • w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie wygaszone zostanie Gimnazjum i powstanie szkoła podstawowa ośmioklasowa,
  • w Szkole Podstawowej w Pozowicach będą się uczyły dzieci w oddziale przedszkolnym i klasach I–III.


Na terenie miasta pozostają obecne szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4), które z mocy prawa staną się od 1.09.2017r. szkołami podstawowymi ośmioklasowymi.

  • Gimnazjum nr 1 (ul. Witosa 4) zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi. W tej szkole planowane jest utworzenie przedszkola, a co za tym idzie powstanie zespół szkolno–przedszkolny;
  • Gimnazjum nr 2 (ul. Mickiewicza 11a) zostanie przekształcone w szkołę podstawową.

Ponadto:

  1. nowa sieć szkół obejmie wszystkie dzieci urodzone w 2010 roku i młodsze,
  2. obecnie istniejąca sieć szkół podstawowych funkcjonować będzie aż do jej wygaszenia w sierpniu 2023 roku, czyli do roku w którym obecne klasy I szkół podstawowych staną się ich absolwentami,
  3. w okresie przejściowym (tj. do całkowitego wygaszenia gimnazjów), co nastąpi w sierpniu 2019 roku, funkcjonowała będzie także sieć szkół gimnazjalnych w skład której wchodzą: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie.

Wszelkie uwagi dotyczące nowej sieci szkół podstawowych prosimy kierować pisemnie na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Wydział Edukacji i Zdrowia
Rynek 3, 32-051 Skawina
lub na adres mailowy: ezik@um.skawina.net

TUTAJ można znaleźć proponowane obwody szkół podstawowych.

Źródło: UMiG