sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Promesa na laptopy

Gmina Skawina otrzymała promesę w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na kwotę blisko 75 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na zakup 27 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych.

Sprzęt na co dzień będzie znajdował się w pracowniach komputerowych, a w razie potrzeby zostanie przeznaczony do nauki zdalnej. Promesę z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicza oraz Marty Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego odebrał zastępca burmistrza Witold Grabiec. W wydarzeniu wzięli również udział Jan Tadeusz Duda przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji UMWM.

W ramach kompleksowej strategii działania pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa zostały wydzielone środki finansowe dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na około 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu województwa małopolskiego jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania zdalnego, a także włączanie nowoczesnych metod i technik kształcenia w proces dydaktyczny.

W ramach realizowanego projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych realizowane jest wsparcie związane z:

  • zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, dostępu do Internetu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, wysokość środków przeznaczona na ten cel łącznie wynosi niemal 13 mln zł,
  • zakupem wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu rozpoczęcia transformacji cyfrowej 22 szkół modelowych, która będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Wysokość środków wynosi prawie 2 mln zł. Wartości grantu dla jednej szkoły to do 90 tys. zł.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020”.

Źródło: UMWM / UMiG, fot. Starostwo Powiatowe