sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Remont ul. Słonecznej: Ruszają konsultacje

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 600919 K – ul. Słoneczna w Skawinie z budową chodników, parkingów i oświetlenia na terenie osiedla Słoneczna.

Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 22 kwietnia 2016 r.
  • zakończenie konsultacji: 13 maja 2016 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie:  pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
    – poprzez adres poczty elektronicznej: aszymczak@um.skawina.net (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza konsultacyjnego wskazanego w ust. 1 z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu);
    – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 5, (Andrzej Szymczak, tel.: 12 277 01 81, e-mail:aszymczak@um.skawina.net);
  • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz konsultowany projekt: KLIKNIJ TUTAJ.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Informacja prasowa Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie