czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Przedszkole nr 2 uczy o autyzmie

4 kwietnia Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przyłączyło się do Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Z tej okazji odbył się happening społeczny. Na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych dzieci miały okazje dowiedzieć się o trudnościach dzieci z autyzmem.

Podczas wykonywania pracy plastycznej dzieci próbowały wejść w rolę dzieci niemówiących i poprzez gest/ruch/mimikę musiały poprosić o kredki i inne niezbędne pomoce.

Najważniejszym momentem tego dnia była akcja, podczas której dzieci wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w niebieski kolor wyszli „zaświecić” mieszkańców Skawiny na autyzm. Na rynku przedstawiciele każdej z grup wypuścili w niebo balony, jako symbol solidarności z osobami z autyzmem. Następnie udaliśmy się do burmistrza miasta i gminy Skawina Pawła Kolasy, Wydziału Edukacji i Zdrowia i Kultury, Zespołu ds. Promocji, sportu i współpracy, Bibliotek: Miejskiej i Pedagogicznej, Muzeum Regionalnego, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Wspierania Rodziny, przychodni zdrowia, Centrum Kultury i Sportu, Straży Miejskiej – by przekazać list – przesłanie od wyjątkowego chłopca Borysa. Nie zapomnieliśmy także o mieszkańcach Skawiny, których obdarzaliśmy niebieskimi balonami. Czynny udział w zorganizowanie obchodów włączyli się rodzice naszych dzieci a zarazem członkowie Stowarzyszenia „Równa Szansa” na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie.

Przez cały kwiecień zapraszamy wszystkich do oglądania na bieżąco naszej strony fb na której będziemy udostępniać informacje na temat autyzmu.

Źródło: Przedszkole nr 2