środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Przekazali umundurowanie

24 października, w sali obrad im. Macieja Sikluckiego, w skawińskim Ratuszu odbyło się przekazanie umundurowania zakupionego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2016” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego dla jednostek OSP z terenu Gminy Skawina.

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Kopanka, Rzozów i Wielkie Drogi, celem zabezpieczenia gotowości bojowej, zostały w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2016” doposażone w umundurowanie. W uroczystości udział wzięli Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, który w obecności Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych druha Edwarda Nowaka przekazał na ręce poszczególnych przedstawicieli jednostek OSP zakupione umundurowanie.

Źródło: UMiG