poniedziałek, 15 kwietnia 2024 Imieniny: Ludwina, Wacława

Przetarg na obwodnicę rozstrzygnięty

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zakończył postępowanie przetargowe i zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Obwodnica Skawiny etap II” – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44.

O rozstrzygnięciu, które nastąpiło 11 marca, informujemy po upływie ustawowego czasu jaki przysługuje składającym ofertę na złożenie ewentualnego odwołania.

Przetarg wygrało Konsorcjum firm:

VISTAL GDYNIA S.A.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia – Lider

„Most” Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51 A, 81-862 Sopot – Partner

„POLBUD – POMORZE” Sp. z o.o.
Łącko 18, 88-170 Pakość – Partner

cena brutto: 35 951 685,45 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w podmiotowym postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert są cena (waga 90 proc.) oraz okres gwarancji i rękojmi (waga 10 proc.). Oferta przez niego złożona została wybrana jako najkorzystniejsza – uzyskała najwyższą sumę punktów w ramach wskazanych kryteriów oceny ofert.

Źródło i fot.: UMiG w Skawinie

1

2