piątek, 24 września 2021 Imieniny: Gerard, Teodor

Wybudują rondo. Jest zezwolenie

Wojewoda Łukasz Kmita wydał zezwolenie na budowę dużego ronda turbinowego przy wyjeździe z obwodnicy Skawiny. Szczególnie rano i w godzinach popołudniowych na ul. Krakowskiej tworzą się korki. Rondo turbinowe ma ułatwić wyjazd zmniejszając natężenie ruchu w tym miejscu.

– Rondo w Skawinie to bardzo ważna inwestycja zarówno dla krakowian, jak i dla mieszkańców Skawiny, którzy codziennie dojeżdżają do pracy do Krakowa. Jej realizacja usprawni przepustowość wjazdu i wyjazdu do i z Krakowa. Co istotne, poprawi ona nie tylko komfort poruszania się po tym odcinku, ale też bezpieczeństwo – i kierowców, i pieszych – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 – 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i Obwodnica, klasy technicznej GP) z drogą gminną – 'Starodroże’ DK nr 44 (ul. Krakowska, klasy technicznej Z) w km 106+663 i budową drogi gminnej nr 600947K (klasy technicznej D) na odcinku od km 0+000 do km 0+171,50 oraz przebudowa drogi gminnej nr 603511 K (ul. Wapowskiego, klasy technicznej L)”.

Częścią prac będzie rozbudowa sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej.

– Bardzo wiele osób zaangażowało się w powstanie tego projektu. Do realizacji tej inwestycji prowadziła długa droga. Dziękuję panu wojewodzie za wydanie „zridu”. Jestem przekonany, że mieszkańcy Skawiny będą zadowoleni z budowy bezpiecznego ronda turbinowego w miejscu dotychczasowego skrzyżowania – mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

W trakcie przekazania „zridu” burmistrz przypomniał, że aby ostatecznie rozwiązać problem korków, potrzebna będzie jeszcze jedna inwestycja. To rondo przy wyjeździe z obwodnicy Krakowa przy ul. Skotnickiej. Dopiero wtedy mieszkańcy zarówno Skawiny, jak i Krakowa będą mogli w godzinach szczytu płynnie przemieszczać się na tej trasie.

– Dla nas mieszkańców gminy Skawina budowa tego ronda to milowy krok i bardzo się z niego cieszymy. Jednak do pełni szczęścia brakuje jeszcze jednego takiego kroku po stronie Krakowa. Potrzebna jest rozbudowa ulicy Skotnickiej oraz duże rondo na skrzyżowaniu ulic Skotnickiej i Wrony w Krakowie, bo inaczej drogi prowadzące do miasta nie przejmą ruchu z naszego dużego, turbinowego ronda. Pierwszy milowy krok został wykonany, czekamy na kolejny – mówi Norbert Rzepisko.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

– Dziękuję panu wojewodzie i jego służbom za sprawne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To już kolejny „zrid” dla naszego oddziału GDDKiA. Pozwoli to na przebudowę tego niewydolnego skrzyżowania na styku nowo wybudowanej obwodnicy Skawiny z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg – mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Według planów pierwsza łopata powinna zostać wbita w 2021 roku.

Źródło: MUW / UMiG