środa, 19 stycznia 2022 Imieniny: Henryk, Marta

Przyznano Ordery Serca Serc

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie przyznał Ordery Serca Serc 2016. Wydarzenie miało miejsce podczas XXV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, który odbył się 17 maja w hali widowiskowo-sportowej.

Tym razem nagrodzono Skawińskie Centrum Wolontariatu (nagrodę odebrała Katarzyna Witek) oraz Macieja Reguckiego.

Wykaz wcześniejszych laureatów Orderu:

2001: Cecylia Chrząścik, prezes Zarządu „Bądźcie z nami”, Danuta Marzec, dyrektor Rejonowego Urzędu Pocztowego Kraków-Krowodrza, Elżbieta Jastrzębska, pracownik Urzędu Pocztowego.

2002: Bogdan Kozieł, Krzysztof Wyszyński

2003: Krzysztof Janusz, dyrektor CKiS, Helena Kaim, właścicielka firmy handlowej, Ewa Tyrpa, redaktor Dziennika Polskiego

2004: Państwo Droździewiczowie, właściciele firmy Jomar, Sylwia Chmura, redaktor tygodnika Poczta Polska

2005: Norbert Kodura, ówczesny dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Andrzej Tutajewski, prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, Krystyna Dąbrowska, właściciel piekarni „Dąbrowscy” w Skawinie

2006: Elżbieta Burtan, starosta powiatu krakowskiego, Kazimiera Maj, naczelnik Urzędu Pocztowego w Skawinie, ks. Prałat Edward Ćmiel, proboszcz Parafii pw. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, Teresa Morawska, współzałożycielka fundacji „Dar Serca”

2007: Partnerschaftsverein Hurth

2008: Józef Krzyworzeka, starosta powiatu krakowskiego, Marek Sala, firma Lajkonik, firma Bahlsen Sweet

2009: Barbara Drobnica

2010: Kazimiera Stochel, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skawinie

2011: Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Krystian Kosub, wiceprezes Zarządu „Bądźcie z nami”

2012: Lidia Frączek, dyrektor skawińskiego oddziału Banku Zachodniego WBK

2013: Urszula Stochel, wicestarosta powiatu krakowskiego, fundacja „Dar Serca – Skawina”

2014: Czesław Gąsiorowski, dyrektor Muzeum Regionalnego, Biuro Podróży „Orlando”

2015: Jan Guzik, dyrektor rejonu sieci Poczty Polskiej w Krakowie

fot. dg