piątek, 24 września 2021 Imieniny: Gerard, Teodor

Rada Seniorów rozpoczęła pracę

12 lipca odbyła się inauguracyjna sesja Skawińskiej Rady Seniorów, którą poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec. Wraz z zastępcą burmistrza Norbertem Rzepisko i przewodniczącym komisji doraźnej Stanisławem Pacem, wręczył on również radnym zaświadczenia o wyborze.

Radni złożyli także ślubowanie. Skawińska Rada Seniorów wybrała na przewodniczącego Józefa Tomczaka, wiceprzewodniczącym został Franciszek Ciernia, a sekretarzem Teresa Piszczek. Zabierając głos Norbert Rzepisko podkreślił, że liczy na współpracę Rady z burmistrzem i Radą Miejską w Skawinie.

Źródło: UMiG