niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Remonty dróg za 1,4 miliona złotych

W biuletynie informacyjnym urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ukazał się wywiad Norbertem Rzepiską, zastępcą burmistrza miasta. Podsumowuje w nim remonty związane z drogami w gminie.

Łączna długość dróg objętych pracami wynosi około 5 km. To wcale nie jest słaby wynik, proszę pamiętać, że prace, które należy wykonać, bywają różne, rozumiem przez to stopień skomplikowania prowadzonych inwestycji. Oprócz remontu nawierzchni jezdni, remontom podlegały również rowy przydrożne oraz elementy odwodnienia drogi, taki jak odwodnienie liniowe, przepusty drogowe na terenie Skawiny i wszystkich sołectw o łącznej długości 2,6 km. Przez cały rok prowadzone były na bieżąco remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych polegające na naprawie ubytków oraz likwidacji przełomów. Poza drogami gminnymi dofinansowujemy również modernizację dróg powiatowych i wojewódzkich leżących na naszym terenie – chwali się Rzepisko.

Jak zaznacza zastępca burmistrza, wykonane i planowane do wykonania do końca roku remonty dróg gminnych dotyczą miejscowości: Facimiech, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna oraz samej Skawiny.

W 2017 roku wybudowano oświetlenie uliczne przy drodze wewnętrznej w Borku Szlacheckim, przebudowano istniejącą sieć eN – zabudowano lampy oświetleniowe oraz podwieszono przewody eN na istniejących słupach przy ulicy Podlesie-boczna oraz Drożdżownik w Radziszowie. Ponadto rozbudowano oświetlenie uliczne w Rzozowie i przy ulicy Przemysłowej w Radziszowie, a także wybudowano oświetlenie uliczne drogi gminnej nt 601178K w Woli Radziszowskiej.

W trakcie realizacji są: rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 953 z drogą powiatową nr 1939K w Rzozowie oraz rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II w Radziszowie.

Było szereg ważnych i potrzebnych inwestycji na osiedlach: Przemysłowym, Ogrody, Kościuszki, Rzepnik. Do końca roku planowany jest jeszcze remont fragmentów chodników przy ul. Kościuszki i ul. Popiełuszki. Powstało także kilka nowych peronów przystankowych, m.in. dwa przy Kopernika oraz jeden w Kopance w rejonie kościoła. Przy ul. Tynieckiej w rejonie Rzepnika powstał I etap pary peronów przystankowych, których budowa zostanie dokończona wiosną przyszłego roku – tłumaczy Rzepisko. – Łączny koszt wykonania remontów dróg gminnych wyniósł ok. 1,4 mln zł. Łączny koszt wykonania remontów rowów przydrożnych oraz elementów odwodnienia drogi wyniósł ok. 300 tys. zł. Łączny koszt wykonania remontów cząstkowych nawierzchni wyniósł około 400 tys. zł. Łączny koszt wykonania konserwacji rowów melioracyjnych wyniósł ok. 245 tys. zł. Wykonanie projektu przebudowy rowu to kolejnych 15 tys. zł.

Zastępca burmistrza podał, że na kolejny rok zaplanowano 1,5 mln zł na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach i ulicach gminnych. Na remont rowów przydrożnych oraz elementów odwodnienia dróg zaplanowaliśmy 500 tys. zł. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu kosztować będą 600 tys. zł. Konserwacja, remonty i naprawy na rowach melioracyjnych: 160 tys. zł. Przebudowa rowów melioracyjnych w Krzęcinie i Zelczynie będzie kosztować 200 tys. zł.