sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Rezolucja RM ws. uchwały antysmogowej

Podczas ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej w Skawinie, Radni podjęli Rezolucję zdecydowanie popierającą przedstawiony przez Zarząd WM projekt uchwały ws. wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Niniejsza Rezolucja jest podstawą stanowiska Burmistrza Gminy Skawina, które zostanie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w bieżącym tygodniu.

REZOLUCJA NR 3/2016
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Skawinie w zakresie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Rada Miejska w Skawinie na sesji w dniu 28 grudnia 2016 r. zdecydowanie popiera przedstawiony przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uważamy, że uchwała określająca rodzaje dopuszczalnych do eksploatacji instalacji do spalania paliw oraz określająca rodzaje paliw objętych zakazem do spalania w instalacjach na terenie Gminy Skawina jest konieczna, a ze względu na zły stan powietrza, oczekiwana.

Rada Miejska w Skawinie wspiera wszystkie działania podejmowane w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na obszarze Gminy Skawiny, jednocześnie apeluje, aby wdrażając tę uchwałę przewidzieć daleko idącą pomoc finansową dla obywateli, aby mogli dostosować swoje urządzenia grzewcze do wymogów uchwały oraz prowadzić ich eksploatację zgodnie z zapisami uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold GRABIEC

Źródło: BRM